Vibrasjonsstandard i ny utgave

Norsk standard for måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel er revidert og utgitt i ny utgave.

– Tog, t-bane, sporvogn og tunge kjøretøy er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Også flytrafikk kan gi sjenerende vibrasjoner i enkelte situasjoner, sier prosjektleder Iiris Turunen-Rindel i Standard Norge.

Iiris Turunen-Rindel

Iiris Turunen-Rindel er prosjektleder i Standard Norge.

Standarden NS 8176 handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er revidert og utgitt i ny utgave 1. desember 2017.

Byggteknisk forskrift krever at vibrasjonsforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal for rekreasjon og lek. 

Det er kostbart og tungvint å iverksette tiltak mot vibrasjoner etter av bygningen er satt opp, og ofte er det heller ikke mulig. Derfor er det, i de fleste tilfeller, på planstadiet at vibrasjonsproblematikk kan og bør løses. Den beste løsningen er å etablere vibrasjonsisolerende tiltak ved kilden for å redusere omfanget og problemer med vibrasjoner.

20 års erfaring

Nesten 20 års bruk av standarden har gitt gode erfaringer, også utenfor Norges grenser, og disse erfaringene er brukt i revisjonen av standarden. Da Gardermobanen var under oppføring, ble det gjennomført vibrasjonsmålinger, analyser og en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra vei og bane. Dette ble grunnlaget for standardens målemetodikk, vibrasjonsklasser og virkningskurver om opplevelse.

Behov for oppdatering

I de siste par årene har det kommet meldinger om behovet for oppdatering og presisering av enkelte måletekniske forhold. Standardiseringskomiteen har gått gjennom innspillene og erfaringsdata, og vurdert disse. Målemetodikken og virkningskurvene oppdatert etter nye analyser som er gjort av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Transportøkonomisk Institutt (TØI). Vibrasjonsklassene er også tatt med i den normative delen av standarden. Den nye utgaven er nå tilgjengelig i nettbutikken.

På grunn av internasjonal interesse for NS 8176, blir standarden også oversatt til engelsk. Veiledning til Byggteknisk forskrift, TEK17, henviser fortsatt til utgaven fra 2005, men komiteen håper på at det vil bli oppdatert ved revisjon av veiledningen. 

Ønsker du mer informasjon om standarden, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

Sist oppdatert: 2018-01-30

NS 8176:2017

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter