2019 Nyheter

 

Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne bør lages i henhold til standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Standarden har nå kommet i ny utgave.

2019-01-17

Mer om Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard - NS 3600
 

Alle deler av den europeiske standarden for lekeplassutstyr er nå tilgengelige på norsk. Standardene bidrar til sikrere lekeplasser.

2019-01-10

Mer om Lekeplasstandardene er nå tilgjengelige på norsk
 

NS 3420, del BO, er nå lagt ut på høring. Legg inn dine innspill og kommentarer innen 11. mars.

2019-01-10

Mer om Si din mening om NS 3420 Bygningsautomatisering og sikkerhet