Elektro

 

Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.

2018-11-20

Mer om NEK 400 - nå på engelsk
 

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Nå har det kommet en oppdatert standard for maskinsikkerhet.

2018-10-19

Mer om Ny utgave av NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet er lansert
 

Nyheten NEK 320:2018 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg.

2018-08-20

Mer om NEK 320 Lynvernanlegg
 

NEK 400:2018 er i salg. Den inneholder en rekke oppdateringer. Spesielt innenfor elbillading, solcelleanlegg og energibufring er det mye nytt å forholde seg til.

2018-05-24

Mer om NEK 400:2018
 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer nå normen NEK 399 for alle bygg. Hensikten bak normen er å skape forutsigbarhet og klare rammer på områder der man tidligere så uklarheter.

2018-03-09

Mer om Ny NEK 399 for alle bygg
 

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Standarden kommer ut i ny, revidert utgave hvert 4. år, og neste utgave er nå ute på høring.

2017-11-02

Mer om NEK 400 er nå på høring
 

NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter.

2017-09-21

Mer om Ny NEK 420B:2017 for klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
 

NEK sendte ut forslag til ny NEK 399 på høring 21. juni 2017, med frist for å gi innspill til 21. september 2017. Dette nye utkastet vil erstatte «NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger:2014», men vil også utvide virkeområdet til å gjelde næringsbygg.

2017-08-08

Mer om Ny NEK 399 på høring
 

Elektrofaget blir stadig mer integrert med EKOM nett eller tele- og datanett som det het tidligere. Dette har ført til et økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur. NEK lanserer derfor en ny utgave av NEK 144 oppdatert med en rekke nye symboler.

2017-06-23

Mer om Ny samling grafiske symboler fra NEK
 

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

2017-03-28

Mer om Endringer i NEK 400:2014 - Byggevareforordningen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »