Elektro

 

NEK sendte ut forslag til ny NEK 399 på høring 21. juni 2017, med frist for å gi innspill til 21. september 2017. Dette nye utkastet vil erstatte «NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger:2014», men vil også utvide virkeområdet til å gjelde næringsbygg.

2017-08-08

Mer om Ny NEK 399 på høring
 

Elektrofaget blir stadig mer integrert med EKOM nett eller tele- og datanett som det het tidligere. Dette har ført til et økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur. NEK lanserer derfor en ny utgave av NEK 144 oppdatert med en rekke nye symboler.

2017-06-23

Mer om Ny samling grafiske symboler fra NEK
 

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

2017-03-28

Mer om Endringer i NEK 400:2014 - Byggevareforordningen
 

NEK 400 landbruk ble lansert i slutten av februar 2016. Allerede etter 10 måneder har publikasjonen spredd seg til rundt 600 virksomheter. Det lover bra for det videre arbeidet med å forebygge branner i nye driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen.

2017-02-09

Mer om NEK 400 landbruk fester grep
 

NEK 400 er grunnlaget for prosjektering, utførelse, sluttkontroll og senere ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg. Derfor er innsikt i NEK 400 en viktig forutsetning for at sluttresultatet skal bli bra.

2017-01-31

Mer om NEK 400 på 1,2,3
 

NEK 400 er grunnlaget for prosjektering, utførelse, sluttkontroll og senere ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg. Likevel finnes det elektromontører som føler seg fremmedgjort på innsiden av permene.

2017-01-12

Mer om En dyktig elektrofagarbeider?
 

Fra 15. november flytter Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine innholdssider til en ny plattform. Nettadressen er fremdeles www.nek.no men vil fra nå av være helt adskilt fra standard.no.

2016-11-15

Mer om NEK får nye nettsider
 

Fra 15. november har vi etablert nye websider med nytt design og ny og bedre funksjonalitet. Sidene vil bl.a. være tilpasset mobil og nettbrett. Nettbutikken er uforandret hos Standard Online. Vi håper på mange fornøyde lesere!

2016-11-15

Mer om Følg oss på nye NEK-websider!
 

Normsamlingen bidrar til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

2016-11-14

Mer om NEK 445:2016 Luftledninger over 1kV
 

Noen norske bedrifter har kommet langt i overgangen til det som har fått betegnelsen Industri 4.0 – også kjent som «den fjerde industrielle revolusjon». Men fortsatt er det mange bedrifter som henger igjen i «Industri 3.0». Tingenes internett (IoT), digitalisering og en stadig raskere utvikling av ny teknologi gjør sitt til at det er naturlig å se på hvordan alt dette samspiller.

2016-11-04

Mer om Utkast til spesifikasjon for smart produksjon (Smart Manufacturing)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »