Oppdateringer i helgen

Nettbutikken kan oppleves som ustabil i tidsrommet fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 22.00 grunnet oppdateringer.

 

Energi

 

Standard Norges komité for hydrogenteknologi (SN/K 182) startet sitt arbeid i oktober i år. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor hydrogenteknologi.

2016-12-13

Mer om Hydrogenstandardisering - nyttig verktøy på vei mot nullutslippssamfunn
 

Fremtidens bygg skal være energieffektive, med lavt varmebehov og smarte energiløsninger som fremmer godt inneklima og minimale miljøbelastninger. Den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3031:2016 gir regler og veiledning for hvordan man skal regne helhetlig på bygg og energiforsyningen.

2016-11-15

Mer om Ny teknisk spesifikasjon for beregning av energibehov og energiforsyning
 

Tidligere i år ble det besluttet å etablere en standardiseringskomité for hydrogenteknologi, SN/K 182 i Standard Norge. Standard Norge har i samarbeid med Norsk Hydrogenforum allerede hatt et informasjonsmøte for alle interesserte.

2016-09-22

Mer om Invitasjon til komitémøte om hydrogenstandardisering 10. oktober
 

Standard Norge inviterer til det første nasjonale møtet for hydrogenstandardisering i samarbeid med Norsk Hydrogenforum. Møtet skal avholdes hos Sintef i Oslo 11. mai. Her kan du finne detaljer for møtet og utkast for agendaen.

2016-04-26

Mer om Etablering av nasjonal standardiseringskomite for hydrogen
 

Hydrogen anses som en viktig energibærer med null utslipp av klimagasser og en av flere relevante løsninger i samfunnet på vei mot det grønne skriftet. Det europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) har initiert et prosjekt for hydrogenteknologi, og Norge er nå invitert til å engasjere seg i arbeidet.

2016-03-16

Mer om Standardisering innenfor hydrogenteknologi
 

Standard Norge inviterte til frokostmøte om direktivet og energiledelse torsdag 11. februar. Det deltok i alt 27 personer på møtet. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2016-02-12

Mer om Energiledelse og energieffektiviseringsdirektivet – oppsummering fra Standard Norges frokostmøte
 

Hvordan kan standardisering av karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) bidra til å redusere klimaendringene? Se hvordan noen av de fremste ekspertene på området svarer på dette spørsmålet.

2015-12-04

Mer om Karbonfangst- og lagring - hvorfor standarder?
 

Den internasjonale standarden ISO 13065:2015 Sustainability criteria for bioenergy beskriver prinsipper, kriterier og indikatorer for bærekraftig bioenergi.

2015-11-24

Mer om Ny standard: Bærekraftskriterier for bioenergi
 

Denne uken har de fremste CCS-ekspertene i verden vært samlet til et internasjonalt møte på Høvik utenfor Oslo for å diskutere norsk og internasjonal utvikling innenfor CCS (karbonfangst og -lagring). Standard Norge har vært vertskap sammen med DNV GL. Og ekspertene er klare på én ting: CCS lever i beste velgående.

2015-09-11

Mer om CCS lever
 

Denne uken samler Standard Norge eksperter fra flere land til et møte for å diskutere utarbeidelsen av felles internasjonale standarder for CCS (karbonfangst og -lagring). I Norge har Norcem drevet testprogram for karbonfangst siden 2013.

2015-09-10

Mer om Norcems testprogram inspirerer internasjonalt standardiseringsarbeid på CCS
1 2 > »