Energi

 

Standard Norge i samarbeid med Gassnova og Oljedirektoratet (OD) inviterer til seminar med lansering av to viktige CCS-standarder, en for lagring og en for transport. Seminaret finner sted hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

2017-09-25

Mer om Lansering av standarder for CO2-fangst og -lagring (CCS)
 

Den nye kuldestandarden NS-EN 378:2016 Kuldeanlegg og varmepumper er nå oversatt til norsk. Til standarden er det også utarbeidet en egen veiledning som er gratis tilgjengelig.

2017-09-14

Mer om Ny viktig kuldestandard klar
 

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter, og har siden 2007 redusert energibruken i sin eiendomsmasse med nærmere 30 prosent (249 GWh). Samtidig har Forsvaret i to perioder, 2007-2011 og 2012-2016, også gjort en ekstra innsats for å spare energi. Reduksjonen i siste periode var på hele 149 GWh. I tillegg til dette har energisentraler blitt konvertert til mer miljøvennlig energiproduksjon i størrelsesorden 78 GWh. Mye av grunnen til disse besparingene er bruken av standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001.

2017-06-20

Mer om Forsvarsbygg tar energiledelse på alvor og møter det grønne skifte
 

Standard Norges komité for hydrogenteknologi (SN/K 182) startet sitt arbeid i oktober i år. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor hydrogenteknologi.

2016-12-13

Mer om Hydrogenstandardisering - nyttig verktøy på vei mot nullutslippssamfunn
 

Fremtidens bygg skal være energieffektive, med lavt varmebehov og smarte energiløsninger som fremmer godt inneklima og minimale miljøbelastninger. Den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3031:2016 gir regler og veiledning for hvordan man skal regne helhetlig på bygg og energiforsyningen.

2016-11-15

Mer om Ny teknisk spesifikasjon for beregning av energibehov og energiforsyning
 

Tidligere i år ble det besluttet å etablere en standardiseringskomité for hydrogenteknologi, SN/K 182 i Standard Norge. Standard Norge har i samarbeid med Norsk Hydrogenforum allerede hatt et informasjonsmøte for alle interesserte.

2016-09-22

Mer om Invitasjon til komitémøte om hydrogenstandardisering 10. oktober
 

Standard Norge inviterer til det første nasjonale møtet for hydrogenstandardisering i samarbeid med Norsk Hydrogenforum. Møtet skal avholdes hos Sintef i Oslo 11. mai. Her kan du finne detaljer for møtet og utkast for agendaen.

2016-04-26

Mer om Etablering av nasjonal standardiseringskomite for hydrogen
 

Hydrogen anses som en viktig energibærer med null utslipp av klimagasser og en av flere relevante løsninger i samfunnet på vei mot det grønne skriftet. Det europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) har initiert et prosjekt for hydrogenteknologi, og Norge er nå invitert til å engasjere seg i arbeidet.

2016-03-16

Mer om Standardisering innenfor hydrogenteknologi
 

Standard Norge inviterte til frokostmøte om direktivet og energiledelse torsdag 11. februar. Det deltok i alt 27 personer på møtet. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2016-02-12

Mer om Energiledelse og energieffektiviseringsdirektivet – oppsummering fra Standard Norges frokostmøte
 

Hvordan kan standardisering av karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) bidra til å redusere klimaendringene? Se hvordan noen av de fremste ekspertene på området svarer på dette spørsmålet.

2015-12-04

Mer om Karbonfangst- og lagring - hvorfor standarder?
1 2 > »