Ny norsk leder av internasjonal komité for fiskeri og akvakultur

Den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture ble etablert etter norsk initiativ i 2007. Norge har lederskapet i komiteen, og tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, har ledet arbeidet med humør og fasthet helt fra starten. Ifølge ISO-reglene kan perioden hans ikke forlenges og han gikk derfor av ved årsskiftet. Standard Norge har takket ham for god ledelse og godt samarbeid i disse årene. Johán H. Williams fra Nærings- og fiskeridepartementet overtar nå stafettpinnen.

Svein Ludvigsen og Johan H. Williams

Avtroppende leder Svein Ludvigsen og påtroppende leder Johán H. Williams i standardiseringskomiteen for fiskeri og akvakultur

Johán H. Williams tar over
Standard Norge har søkt etter en engasjert og samlende person med internasjonalt kontaktnett og diplomatiske evner. Norge trenger en talsperson som brenner for utvikling i oppdretts- og fiskerinæringen og ser viktigheten av felles internasjonale standarder som kan bidra til like konkurranseforhold, effektivisering, innovasjon og bedre ressursutnyttelse på området.

Vi har vært så heldige å få Johán H. Williams fra Nærings- og fiskeridepartementet som ny leder av ISO/TC 234. Han startet formelt i vervet 1. januar 2017. Williams har lang erfaring særlig innenfor fiskeri og har blant annet vært ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet fra 1997 til 2011 og «vice-chair» og «chair» i FAOs Committee of Fisheries fra 2009 til 2014.

Både nasjonalt og internasjonalt arbeid
Det er Standard Norge som har sekretariatet for denne komiteen i ISO, og arbeidet støttes finansielt av Nærings- og fiskeridepartementet. I dag deltar medlemmer fra ca 50 land i ISO/TC 234. Komiteen skal utvikle standarder innenfor fiskeri- og akvakultur og har allerede utviklet internasjonale standarder for sporing, anlegg, lus og miljøovervåking.

SN/K 278 Fiskeri og havbruk er den norske speilkomiteen til ISO-komiteen. Speilkomiteen følger og deltar i arbeidet i ISO/TC 234 og fremmer norske forslag og vurderinger.

Lyst til å være med?
Dersom du ønsker å bidra i dette internasjonale arbeidet eller har forslag til standardiseringstema innenfor fiskeri og akvakultur kan du kontakte prosjektleder, Hilde Aarefjord, som også er sekretær i ISO/TC 234.

Les mer om Standard Norges arbeid knyttet til fiskeri og akvakultur generelt

Les mer om ISO/TC 234.

Les mer om SN/K 278.

 

Sist oppdatert: 2017-01-25