Forbruker

 

På en rekke områder innenfor standardisering pågår mange og spennende standardiseringsprosjekter med tydelig forbrukerelevans. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis, og nedenunder finnes en liten oppdatering på hva som er nytt i mai.

2017-06-02

Mer om Aktuelt i mai 2017 - forbrukere og standardisering
 

Mange forbrukere irriterer seg over at klesstørrelsene synes å variere, fra merke til merke og fra land til land. Internasjonal standardisering forsøker å bøte på dette og nå er en serie med standarder for å vurdere kroppsfasonger, så man igjen kan beregne størrelse og utforme tekstiler, nettopp ferdig.

2017-05-09

Mer om Hvilken størrelse bruker du?
 

På et eller annet tidspunkt i livet kan alle oppleve å befinne seg i en sårbar situasjon. ISOs forbrukerpolitiske komité COPOLCO har nå foreslått et nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt som innebærer å utforme en guide for alle organisasjoner, slik at det blir enklere å identifisere forbrukere i sårbare situasjoner og å utvikle, implementere og opprettholde policy og prosedyrer for å ivareta de sårbare forbrukernes behov.

2017-03-27

Mer om Sårbare forbrukere og inkluderende tjenester
 

Hvor åpen og transparent er egentlig din organisasjon? Hvor er den på vei, og hvordan blir den styrt? Dette er relevante spørsmål til det systemet en organisasjon bruker for å styre, kontrollere og revidere seg selv. Hensikten med et slikt system er i siste instans å rettferdiggjøre selve organisasjonenes eksistens.

2017-03-24

Mer om Eierskapsutøvelse - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt
 

Den norske gulrota har vært i fokus den siste tiden. Gulrøtter ble standardisert i 1999, og fremstår i dag rette og ranke og uten lyter. Men forbrukerne savner de krokete gulrøttene, og synes det er ille at de bare brukes til dyrefor eller kastes.

2017-03-08

Mer om Standardisert gulrøtter og matsvinn
 

På en rekke områder innenfor forbrukerrelevant standardisering pågår mange spennende standardiseringsprosjekter. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis, og nedenfor kan du finne en liten oppdatering på hva som er nytt i februar.

2017-03-06

Mer om Februarnytt 2017 - Forbrukere og standardisering
 

På forbrukerområdet innenfor standardisering er det økende aktivitet og mange spennende, nye prosjekter. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis og blant mange interessante prosjekter, er dette noen av nyhetene i november.

2016-11-21

Mer om Novembernytt - forbrukerrelevante prosjekter
 

I forbindelse med verdens standardiseringsdag 14. oktober ble det holdt en viktig konferanse i Brussel. Her ble det satt fokus på sammenhengen mellom europeisk lovgivning og standardisering. Særlig ble fokuset rettet mot områder hvor det må endringer til, hvis standardene på en enda bedre måte enn i dag skal kunne tjene samfunnet i sin helhet.

2016-11-07

Mer om Standardisering som en inkluderende prosess
 

På forbrukerområdet pågår aktiviteter innenfor en rekke områder til enhver tid. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis og følgende er nytt i september.

2016-10-28

Mer om Forbrukernytt per september
 

ISO lanserer nytt standardiseringsprosjektet med mål om å utforme omforente, internasjonale sikkerhetskrav og testmetoder for barnevogner og lignende innretninger, beregnet på å trille ett eller flere barn.

2016-09-22

Mer om Barnevogner - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »