Sikkerhet gir forbrukervern!

Den nye standarden for produktsikkerhet har positiv effekt både for leverandører og forbrukere.

Gutt som leker (foto: ISO)

ISO 10377:2013 Consumer product safety – Guidelines for suppliers, gir designere, utviklere og produsenter praktiske retningslinjer for å håndtere risiko når man skal forsyne underleverandører og forbrukere med sikre produkter.

Produktsikkerhet kan ha ulik betydning for forskjellige mennesker i ulike funksjoner. For en ingeniør betyr produktsikkerhet ofte en risikoanalyse, en lovgiver vil tenke etterlevelse, en advokat tenker erstatningsansvar og for en forbruker er produktsikkerhet først og fremst beskyttelse mot skadelige produkter.

Alle produsenter, bedrifter og organisasjoner bør ha kontroll med sine ulike leverandører i den forstand at produkter som tilbys, enkelt kan identifiseres og spores. Samtlige produkter bør eksempelvis være utstyrt med merking, som gjør det mulig å spore det enkelte produkt tilbake til kilden.

Standarden ISO 10377 gir retningslinjer for risikovurdering og teknikker for risikostyring for å gi sikre og trygge produkter til alle. Standarden er delt inn i fire hoveddeler. Disse delene tar for seg generelle prinsipper, sikker design, sikker produksjon og sikkerhet i detaljleddet.

I tråd med markedets krav vil anvendelsen av den nye standarden bidra til økt risikovurdering, forbedret kontroll og reduserte kostnader. Dette vil igjen medføre mindre tilbakekall av produkter, til beste for forbrukere og andre. Standarden retter seg både mot små og mellomstore organisasjoner, så vel som større virksomheter.

Denne standarden vil påvirke samtlige leverandører og produkter i forsyningskjeden uavhengig av deres rolle eller opprinnelse. Ved anvendelse av standarden vil produkter ha mindre sjanse for å ha iboende skjulte feil og mangler som utilsiktet kan skade brukerne.

Produktinformasjon
ISO 10377:2013 Consumer product safety – Guidelines for suppliers

Kontaktpersoner i Standard Norge for denne standarden er prosjekteder Britt Stokke Lønaas og Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2014-01-26