Hengelås og en bakgrunn med binærkode

Et marked i voldsom vekst – standarder sikrer personvernet

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitet og personvern, er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at informasjon om den enkelte ikke oppbevares lenger enn nødvendig. 11. desember inviterte vi til frokostmøte hvor det ble tatt opp hvordan standarder bidrar til å sikre personvernet.

Vi får stadig tilgang på nye og spennende «smarte» produkter, som treningsarmbånd, leker, helseverktøy og klokker. Funn tyder imidlertid på at det er store utfordringer knyttet til datasikkerheten på flere av disse produktene.

Det er allerede under utvikling en del internasjonale retningslinjer som særlig berører forbrukere og personvern. Temaet er også aktualisert ved Forbrukerrådets funn i undersøkelsen av GPS-klokker for barn og den usikkerhet som råder om hvilken trygghet disse klokkene egentlig gir og i forhold til den nye personvernforordningen, GDPR, som innføres i 2018.

Du kan delta i nytt internasjonalt prosjekt om forbrukerbeskyttelse

Internasjonalt er det forslag til et nytt standardiseringsprosjekt i ISO med tittelen «Consumer Protection - Privacy by design for Consumer Goods and Services». Hensikt er å øke tilliten mellom forbruker, myndighet og leverandører av varer og tjenester gjennom å forbedre forbrukerrettigheter og design av utstyr og tjenester, for eksempel apper. Vi ønsker at norske interessenter engasjerer seg i dette arbeidet slik at framtidige standarder på området utformes best mulig i forhold til norske behov og norske virksomheter.

Dersom du vil vite mer om dette prosjektet kan du kontakte prosjektleder Knut Lindelien.

Krav til personvern må innarbeides fra starten

Det er stort trykk på at personvern skal innarbeides i løsninger fra starten av utformingsprosessene. Dette er et krav i personvernforordningen, og i standardisering er det flere forslag til hvordan dette kan gjøres for eksempel for forbrukerprodukter, helseprodukter og ulike tjenester.

Hva skjedde på frokostmøtet?

Her kan du finne presentasjonene fra frokostmøtet. Det ble også streamet via Facebook, hvor du nå kan se opptak av innleggene.

Foredragene

Filmklipp

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til standarder og personvern, spesielt rettet mot forbrukere, kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2017-12-14