Generelt

 

DNV GL AS har inngått ny, treårig avtale med Standard Norges salgsselskap, Standard Online AS, om leveranse av standarder til alle selskaper i DNV GL Group. Avtalen har også opsjon om forlengelse og innebærer leveranse av alle typer standarder, både nasjonale og internasjonale. Standard Online har over 200 000 standarder i sitt sortiment.

2017-01-19

Mer om Norske Standard Online vant avtale med DNV GL Group
 

Tidligere i år skrev Aftenposten at luftkvaliteten i flere byer på Østlandet var på helseskadelig nivå, og at hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring.

2017-01-12

Mer om Fyrer du med standardisert ved?
 

Som en del av vårt samfunnsansvar, har Standard Norge i år valgt å gi en julegave til Leger uten grenser og avstår fra gaver til ansatte og andre. Leger Uten Grenser er i stand til å rykke ut for å redde liv og lindre nød på steder og hos mennesker som ellers ikke kan motta hjelp.

2016-12-20

Mer om Årets julegave går til Leger Uten Grenser
 

Det fastsettes årlig mellom 1000 og 1200 norske standarder. Vel 97 % av disse standardene er utviklet internasjonalt, og fastsettes i hovedsak som Norsk Standard i engelsk språkdrakt. Standard Norge i samarbeid med Språkrådet inviterte til frokostmøte 15. desember der vi det ble sett nærmere på behovet for å styrke arbeidet med norsk fagterminologi i standarder. Det ble også presentert en undersøkelse blant brukere av standarder om behov for standarder på norsk.

2016-12-15

Mer om Trenger vi standarder på norsk?
 

Det er mye som enten er standardisert eller kan standardiseres rundt oss. Juletrær er en av de tingene det finnes en standard for, og den beskriver hvordan trærne kan klassifiseres.

2016-12-05

Mer om Standardisert juletre?
 

Tegn abonnement på standarder eller samlinger og få 75 % rabatt på årets pris!

2016-11-14

Mer om Vinterkampanje - 75 % rabatt
 

Over 95 av alle nye standarder bygger på internasjonalt arbeid. Samtidig lages det noe nasjonale standarder. Her kan du se en oversikt over status på arbeidet med nasjonale, norske standarder.

2016-10-28

Mer om Norskutarbeidede standarder – hva er status?
 

Og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Dette var temaet på seminaret «Vekst i Europa ved bruk av standarder» som Standard Norge arrangerte 28. september.

2016-10-14

Mer om Hvordan kan standarder gi økte markedsmuligheter for europeisk virksomheter?
 

Det er ikke alle som er klar over at 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag, men her er fem grunner til at du bør bry deg.

2016-10-13

Mer om #speakstandards på Verdens Standardiseringsdag
 

3. års jus-studenter på besøk i Standard Norge fikk informasjon om bruk av standarder i forbindelse med entrepriserett.

2016-10-06

Mer om Studiebesøk fra Høgskolen på Lillehammer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »