Trenger vi standarder på norsk?

Det fastsettes årlig mellom 1000 og 1200 norske standarder. Vel 97 % av disse standardene er utviklet internasjonalt, og fastsettes i hovedsak som Norsk Standard i engelsk språkdrakt. Standard Norge i samarbeid med Språkrådet inviterte til frokostmøte 15. desember der det ble sett nærmere på behovet for å styrke arbeidet med norsk fagterminologi i standarder. Det ble også presentert en undersøkelse blant brukere av standarder om behov for standarder på norsk.

Den offisielle språkpolitikken i Norge er vedtatt av Stortinget. Det er et uttalt ønske i denne språkpolitikken at norsk fagspråk skal styrkes, og Standard Norge er pekt på som en viktig aktør i den forbindelse. Standarder er en viktig kilde til ny terminologi på en rekke fagområder, og det er derfor ønsket at sentrale standarder blir oversatt, slik at det norske fagspråket blir ivaretatt og utviklet.

Jacob Mehus og Åse Wetås

Jacob Mehus fra Standard Norge og Åse Wetås fra Språkrådet ser fram til videre samarbeid når det gjelder språk og fagterminologi på norsk

Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

Termbasen SNORRE, som det ble gitt en presentasjon av på frokostmøtet, kan du finne på en egen nettside www.termbasen.no.

Ønsker du mer informasjon om Standard Norge arbeid med språk og terminologi, kan du kontakte Håvard Hjulstad eller Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2017-04-03