Årets julegave går til Redd Barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv, uansett hvem de er og hvor de bor.

I år gir Standard Norge sin julegave til Redd Barna. 

– Vi ønsker å opptre som en samfunnsansvarlig organisasjon og ser på denne gaven som en del av samfunnsengasjementet vårt. Redd Barna gjør en viktig jobb for at noen av de mest sårbare og utsatte barna i verden får skolegang, mat, helsehjelp og en tryggere oppvekst. Det er meningsfullt for oss å kunne bidra med en støtte til dette arbeidet, sier administrerende direktør Jacob Mehus.

Redd Barna skriver dette om sitt arbeid og hva julegaven går til:

  • Redd Barna kjemper for at flere barn skal lære på skolen 

Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapen til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Fortsatt står 57 millioner barn utenfor når skoleklokkene ringer inn hver dag. Redd Barna arbeider for å oppfylle barns rett til utdanning, også for de barna som er ekstra sårbare og vanskeligst å nå. Skolegang kan redde liv, derfor sier vi at utdanning redder barna.

  • Redd Barna kjemper for at flere barn skal overleve

Hvert år dør 6,9 millioner barn av fødselskomplikasjoner og sykdommer. Dette er sykdommer som kan forhindres og forebygges, som malaria, meslinger, lungebetennelse og diaré. Nøkkelen for å sikre at disse barna ikke dør, er kvalifiserte helsearbeidere i et helsevesen tilgjengelig for alle. Redd Barna utdanner derfor lokale helsearbeidere - for at flere barn skal overleve.

  • Redd Barna kjemper for at flere barn er trygge og får livreddende nødhjelp 

Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid. Redd Barna er raskt på plass med humanitær hjelp både ved væpnede konflikter og naturkatastrofer. I tillegg til livreddende nødhjelp, bidrar Redd Barna med beskyttelse av barn mot overgrep og utnyttelse, hjelp til gjenforening med familie, trygge lekeområder og at barna får komme tilbake på skolen.

Les om bedriftsgave på Redd Barnas nettside

Sist oppdatert: 2017-12-19