Avtale med Nasjonalbiblioteket om oversettelsesminner

Standard Norge har inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om overføring av oversettelsesminne. Med denne avtalen blir ord, setninger og hele tekster som allerede er oversatt i standarder, å finne i en nye database for oversettelsesminner hos Nasjonalbiblioteket.

De fleste standardene Standard Norge utgir hvert år, er internasjonale standarder. Dersom det er et behov i markedet, oversettes noen av disse standardene til norsk. Det er oversettelsesminnet fra disse standardene som vil inngå i Nasjonalbibliotekets database for oversettelsesminner. 

– Det er viktig for Standard Norge å bidra til oppbyggingen av et norsk oversettelsesminne i regi av Nasjonalbiblioteket. Vi prioriterer arbeidet med norsk språk og terminologi i norske standarder høyt og har utviklet en handlingsplan i samarbeid med Språkrådet. Avtalen med Nasjonalbiblioteket bidrar til å styrke bruken av standarder i norsk arbeids- og næringsliv, og for utvikling og styrking av norsk språk generelt, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2017-12-20