Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Avtale med Nasjonalbiblioteket om oversettelsesminner

Standard Norge har inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om overføring av oversettelsesminne. Med denne avtalen blir ord, setninger og hele tekster som allerede er oversatt i standarder, å finne i en nye database for oversettelsesminner hos Nasjonalbiblioteket.

De fleste standardene Standard Norge utgir hvert år, er internasjonale standarder. Dersom det er et behov i markedet, oversettes noen av disse standardene til norsk. Det er oversettelsesminnet fra disse standardene som vil inngå i Nasjonalbibliotekets database for oversettelsesminner. 

– Det er viktig for Standard Norge å bidra til oppbyggingen av et norsk oversettelsesminne i regi av Nasjonalbiblioteket. Vi prioriterer arbeidet med norsk språk og terminologi i norske standarder høyt og har utviklet en handlingsplan i samarbeid med Språkrådet. Avtalen med Nasjonalbiblioteket bidrar til å styrke bruken av standarder i norsk arbeids- og næringsliv, og for utvikling og styrking av norsk språk generelt, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2017-12-20