Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Skilt med teksten Do you speak english

Flere Norsk Standard på norsk?

Dagsrevyen på NRK hadde mandag et innslag om at mange standarder kun finnes på engelsk, og flere brukergrupper, inkl. byggebransjen som ble trukket fram i innslaget, etterlyser at flere blir gitt ut på norsk. Det har vi stor forståelse for, men hvem skal stå for finansieringen?

Den offisielle språkpolitikken i Norge er vedtatt av Stortinget. Det er et uttalt ønske i denne språkpolitikken at norsk fagspråk skal styrkes, og Standard Norge er pekt på som en viktig aktør i den forbindelse. Standarder er en viktig kilde til ny terminologi på en rekke fagområder, og det er derfor ønsket at sentrale standarder blir oversatt, slik at det norske fagspråket blir ivaretatt og utviklet.

Hvert år blir det utgitt mellom 1000 og 1200 norske standarder. Over 95 % av disse standardene er laget enten som en felles europeisk standard eller som en internasjonal standard (ISO). Alle disse utgis på engelsk, og vi oversetter kun et fåtall til norsk. Forutsetningen for at standarder oversettes er at det finnes tilstrekkelig og langsiktig finansiering. Oversettelser uten finansiering vil ikke være bærekraftig.

Samarbeid om styrking av norsk språk i Norsk Standard
Standard Norge og Språkrådet har inngått et samarbeid for å se nærmere på hvordan andelen oversettelser av internasjonale standarder kan økes. Begge organisasjonene er enige om viktigheten av norsk fagterminologi og vil samarbeide om tiltak for å øke norsk språk og terminologi i standardene. Ett av tiltakene er å videreføre arbeidet med termbasen SNORRE.

NRK Dagsrevyen 4. september: Norsken forsvinn frå norske standarder

Termbasen SNORRE, kan du finne på en egen nettside www.termbasen.no.

Ønsker du mer informasjon om Standard Norge arbeid med språk og terminologi, kan du kontakte Håvard Hjulstad eller Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2017-12-01