Møteromsvegg med påskriften konsensus

Økt samarbeid mellom de internasjonale standardiseringsorganisasjonene

ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) gjennomførte sin 40. generalforsamling i Berlin 20-21 september 2017. Over 400 representanter fra 110 land deltok på generalforsamlingen der temaet var «Open minded – open for change».

Diskusjonene dreide seg særlig om:

  • Behov fra markedet og samfunnet relatert til framtidige standardiseringsområder
  • Engasjement blant yngre eksperter i standardiseringsprosjekter
  • Styrket samarbeid mellom internasjonale standardiseringsorganisasjoner og andre organisasjoner for å møte kundebehov
  • Framtidens standardiseringskomiteer og bruk av nye verktøy og virtuelle prosesser
ISOs logo

En intensjonsavtale mellom de globale standardiseringsorganisasjonene ISO, IEC og ITU om økt samarbeid innenfor «smart cities» ble undertegnet av presidentene i de de respektive organisasjonene.De tre presidentene har i tillegg anmodet alle sine medlemmer om økt nasjonal koordinering når det fremmes nasjonale forslag til ISO, IEC og ITU. Dette kan hindre duplisering av prosjekter globalt, og styrke de globale standardiseringsorganisasjonene samlede posisjon knyttet til morgendagens utfordringer.

Adm. direktør Jacob Mehus i Standard Norge hilser disse initiativene velkommen. Han understreker at økt samarbeid også er viktig for Standard Norge for at vi skal kunne møte de behovene det norske næringslivet og samfunnet har til oss som standardiseringsorganisasjon.

Les mer om hva standardisering er.

Sist oppdatert: 2017-12-01