Samarbeidsavtale mellom Standard Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Standard Norge og DSB har inngått en samarbeidsavtale som skal bidra til økt og god gjensidig informasjon mellom organisasjonene, og prioritering av standardiseringsinnsatsen på områder som er av interesse for DSB.

Jacob Mehus og Cecilie Daae

Jacob Mehus fra Standard Norge og Cecilie Daae underskriver samarbeidsavtalen.

Målet med avtalen er å styrke og strukturere samarbeidet mellom Standard Norge og DSB. Den ble undertegnet 23. november av direktør i DSB Cecilie Daae og adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Avtalen skal sørge for at DSB er orientert om nye og pågående standardiseringsprosjekter og at Standard Norge legger til rette for nye prosjekter som DSB måtte ha ønsker om. Samarbeidsavtalen vil gi DSB bedre mulighet til å samordne, prioritere og delta aktivt i standardiseringsprosjekter som er av spesiell interesse og strategisk betydning. Samtidig kan Standard Norge i større grad ta hensyn til DSBs behov og ønsker i sine langsiktige prioriteringer. I standardiseringsaktiviteter som er av spesiell interesse er DSB i utgangspunktet positive til å diskutere en eventuell medfinansiering.

Tre områder peker seg ut som mulige for utvikling av standarder:

  • neste generasjons nødnett
  • sikre og robuste lokalsamfunn
  • brann og redning

 

Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne avtalen. Samfunnssikkerhet er sentralt i forhold til mange standardiseringsprosjekter og DSB er derfor en svært viktig aktør i forhold til både implementering av ferdige standarder og utvikling av nye. Vi ser derfor fram til å videreutvikle samarbeidet med DBS innenfor et viktig samfunnsområde, uttaler Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge.

 

Kontaktperson hos vedrørende samarbeidsavtalen er markedssjef Inger Jakobsen.

Sist oppdatert: 2017-12-13