Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Bokstavbrikker staver search

SNORRE er friskmeldt

Har du savnet termer fra de nyeste standardene i termbasen vår SNORRE? Nå er den à jour med alle utgitte standarder.

«Termbasen SNORRE» står det i et blått felt et stykke nedover på Standard Norges forside.

Klikk, og få fri tilgang til termer og definisjoner i norske standarder.

Vi har i flere år hatt denne samlingen av termer fra standarder tilgjengelig på vår hjemmeside. Basen ble lansert i 2011, og mange bruker den jevnlig. Brukerne kan imidlertid ha merket at termer fra de nyeste standardene har manglet i basen. Nå er den imidlertid helt à jour med alle utgitte standarder.

Termer på norsk, engelsk, tysk og fransk

SNORRE inneholder termer og definisjoner på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, tysk og fransk. Totalt er det over 56 000 termposter, de aller fleste med termer på bokmål, nynorsk og engelsk. Det er i underkant av 20 000 poster med termer på tysk og fransk. Og SNORRE vokser fra dag til dag.

Norske standarder bygger for en svært stor del på internasjonale og europeiske standarder. De internasjonale standardene utgis oftest på engelsk og fransk; de europeiske standardene utgis som regel på engelsk, tysk og fransk. Av de internasjonale og europeiske standardene som fastsettes som Norsk Standard, er det et forholdsvis lite utvalg som kommer i norsk språkversjon. Blir standardene oversatt til norsk, kommer termene i SNORRE.

Flere norske termer

Nå tar vi sikte på å utarbeide og utgi norske termer (og eventuelt definisjoner) også til en del internasjonale og europeiske standarder som ikke oversettes i sin helhet. I enkelte tilfeller vil de norske termene kunne utgis som et «nasjonalt tillegg» i selve standarden. I andre tilfeller vil de norske termene (og definisjonene) kun legges inn i SNORRE. På denne måten vil SNORRE gi direkte merverdi til standarden.

Enkel å bruke

SNORRE er fritt og gratis tilgjengelig for alle. Gå inn via standard.no eller via direktekoplingen termbasen.no.

Brukergrensesnittet er enkelt og selvforklarende.

Skriv en term og klikk «søk». Om en får for mange tilslag, kan en velge «utvidet søk» for å spesifisere søket nærmere. Der kan en også skrive inn nummeret på en standard og få ut alle termene fra denne standarden. Eller en kan søke innenfor et fagområde via «ICS-koder» (internasjonal klassifikasjon for standarder).

Standard Norge vil sette pris på at SNORRE blir brukt, og prosjektleder Håvard Hjulstad tar gjerne imot tilbakemeldinger både om brukergrensesnitt og innhold.

Gå til termbasen SNORRE nå eller les andre nyheter fra Standard Norge:

– Forutsigbare kjøreregler er en forutsetning for de banebrytende ideene

Effektiv og sikker norsk sokkel med oppdaterte standarder

Sist oppdatert: 2017-12-01