Standard Norges årsrapport for 2016

Hva skjedde i Standard Norge i 2016, og hvordan gikk det med økonomien? Se mer om dette i årsrapporten for 2016.

Representantskapsmøtet ble holdt 23. mai. Det ble blant annet regnskapet for 2016 vedtatt og det ble valgt nytt styre. Sammensettigen av Standard Norges styre kan du se her.

Les Standard Norges årsrapport for 2016. På siden kan du også finne årsrapportene fra alle tidligere år.

 

Sist oppdatert: 2017-12-01