Regjeringen vil gi mer til Standard Norge

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å tildele Standard Norge 32,7 millioner i statstilskudd for 2018 fra NFD. Det er en økning på 800 000 kroner.

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Vi er fornøyde. Det er veldig flott at regjeringen gjennom statsbudsjettet viser at de satser på standardisering. Og vi vet at standarder virker. En undersøkelse gjennomført av vår britiske søsterorganisasjon viser for eksempel at 37 prosent av veksten i produktivitet kan tilskrives standarder. Standardisering blir stadig viktigere i vår komplekse og globaliserte verden og vi ser at standarder får relevans på flere og flere områder, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

I sitt budsjett skriver Nærings- og fiskeridepartementet:

«Bruk av standarder bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Standarder reduserer handelshindringer, bidrar til innovasjon og sikrer at produkter og tjenester har tilsiktet kvalitet og egenskaper i samsvar med krav fra marked og myndigheter. Standarder er et kollektivt gode som mange aktører har nytte av. Markedet vil ikke nødvendigvis selv frambringe de standardene som er ønskelig for samfunnet som helhet. 

Myndighetene ønsker derfor å bidra til å fremme standardiseringsarbeidet for å legge til rette for økt verdiskaping gjennom tilskudd til Standard Norge. Standardisering er en viktig del av departementets forenklingsarbeid.»

LES OGSÅ: 

Vi lanserer Norsk Standard med felles nasjonale krav til busser

Standarder for en god og aktiv alderdom

Sist oppdatert: 2017-10-12