Helse og omsorg

 

Vi ønsker dine innspill i et nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innen «Det aldrende samfunnet».

2017-10-11

Mer om Standarder for en god og aktiv alderdom
 

Det skal utarbeides en ny europeisk standard for tjenestekjeden rundt digitale trygghetsalarmer. 20. september inviterer Standard Norge til informasjonsmøte.

2017-09-13

Mer om Informasjonsmøte: Tjenestestandard for digitale trygghetsalarmer
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er under revisjon og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et frokostmøte 22. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2017-06-23

Mer om Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Det er stadig mer vanlig å ta medisinske prøver av seg selv, såkalt selvtesting. I dag er det nærmest ubegrensede muligheter for hva man kan teste selv via Internett. Standard Norge i samarbeid med NITO arrangerte et frokostmøte om dette temaet 25. april. Her kan du se presentasjonene som ble holdt.

2017-05-04

Mer om Pasientnær analyse og selvtesting – har vi oversikt?
 

Standard Norge etterlyser norske aktører i utviklingen av standarder innenfor helse og omsorg.

2017-04-18

Mer om Standardisering – en drivkraft for innovasjon
 

En ny kontraktsstandard skal sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

2017-04-07

Mer om Ny Norsk Standard skal sikre valgfrihet i hjemmet
 

De norske helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad tilpasses individuelle behov. Det er brukernes funksjon og ressurser som skal stå i sentrum. På Helsestasjon for eldre på Grünerløkka i Oslo får brukerne gratis individuell veiledning innenfor flere områder. Målet er at bydelens eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

2017-04-03

Mer om Helsestasjon for eldre – mye hjelp på ett sted
 

Denne standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, føre til forenkling, forutsigbarhet og besparelse. Ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

2017-03-22

Mer om NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 

Under den internasjonale workshopen «Telecare and telehealth» hos Standard Norge 14. mars diskuterte man hva ny teknologi kan bidra med i eldreomsorgen. Velferdsteknologi er ikke et nytt fenomen, men skal nyere teknologi virkelig bære frukter i eldreomsorgen, må bruken settes i et system der brukernes individuelle behov ivaretas bedre. Standardisering er et viktig verktøy for å få til dette.

2017-03-16

Mer om Ny teknologi styrker eldreomsorgen
 

14.-16. mars 2017 ønsker Standard Norge et tyvetalls eksperter på helse- og omsorgstjenester fra hele Europa velkommen til Oslo. Anledningen for møtet er arbeidet med en felles europeisk standard for krav til kvalitet i eldreomsorgen. Når standarden kommer, vil den også bli Norsk Standard.

2017-03-13

Mer om Høy standard på omsorgstjenester
1 2 3 4 5 6 > »