Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

2013

 

Den europeiske organiseringsorganisasjonen CEN har tatt initiativ til å etablere et prosjekt når det gjelder tjenester utført av leger med kvalifikasjoner innenfor homøopati.

2013-11-19

Mer om Standardisering av tjenester knyttet til homøopati
 

Det jobbes nå med en ny utgave av europeiske standarden for begreper som brukes i et helhetlig behandlingsforløp.

2013-04-17

Mer om Medisinsk informatikk – overordnede begreper
 

NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter.

2011-12-06

Mer om Standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)