Små brune flasker på et bord
Foto: Kelly Sikkema/ Unsplash.com

Europeisk prosjekt innenfor naturmedisin – vi ønsker innspill

Vi trenger innspill fra fagmiljøet om nytt standardiseringprosjekt innenfor naturmedisin.

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som vi ønsker tilbakemeldinger på.

Vi skal stemme over hvorvidt dette er et godt prosjektforslag, og om vi ønsker å stille med eksperter til dette arbeidet hvis det blir satt i gang. For at Standard Norge skal kunne vurdere dette, må vi forhøre oss med det norske fagmiljøet.  

Bakgrunn

Naturmedisin er en godt etablert behandlingsform som baserer seg på blant annet plantebaserte legemidler. Mer enn 20.000 fagpersoner opererer som naturmedisinere i Europa og omfanget er økende i global sammenheng.

Det nye prosjektet har som mål å definere krav til denne profesjonen for både å sikre legitimitet og sikre god kvalitet til mottakerne. Dette vil bidra til å øke anerkjennelsen av denne profesjonen.

Utvikling av europeiske standarder som setter krav til kvalifikasjoner, kompetanse og ferdigheter vil være med på å bidra til dette. Det kan også utvikles til et normativt dokument som kan brukes sammen med lovverket.

Omfang

Standardisering innen den ikke-regulerte profesjonen innen naturmedisin med fokus på krav til kvalifikasjoner, ferdigheter og krav til kompetanse hos fagpersoner. 

Senere prosjekter kan være å sette krav til behandlingsteknikker, verktøy eller utstyr som brukes innen naturmedisin.


Innen 8. januar ønsker vi innspill på følgende:

  1. Er det behov for et slikt standardiseringsprosjekt?
  2. Vil slike standarder bidra til økt kvalitet på tjenesten?
  3. Vil det bidra til økt legitimitet og annerkjennelse av naturmedisin?

Gi dine innspill på e-post eller telefon til Standard Norges prosjektleder Marit Kveine Nygren (mobil: 907 70 628).

Sist oppdatert: 2017-12-13