Tre personer på en vei hvorav en sitter i rullestol

Frihet, fleksibilitet og selvstendig liv – BPA-standarden er revidert

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435, regulerer forhold hvor sterkt funksjonshemmede parter selv velger alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

Brukerstyring og økt frihet

Ordningen går ut på at brukeren i prinsippet kan styre hvem han eller hun vil ha som hjelpere og assistenter innenfor de rammene som kommunens vedtak om praktisk bistand gir. Det betyr å bestemme hva disse assistentene skal gjøre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. En slik organisering gir frihet til den enkelte som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Økt ansvar for eget liv

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Rettighetsfesting av BPA i pasient- og brukerrettighetsloven, er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og aktivitet og et selvstendig liv.

Formålet med denne kontraktsstandarden, er å bidra til forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som mottar tjenesten. Kontrakten skal også balansere og fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid. Brukerstyrt personlig assistanse betyr frihet, fleksibilitet og selvstendig liv.

Sist oppdatert: 2017-10-31

NS 8435:2017

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter