Gutt i rullestol med to assistenter

Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er under revisjon og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et frokostmøte 22. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA gir frihet, fleksibilitet og selvstendig liv for brukerne, og er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette er gjort for å sikre mennesker med behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv, egen velferd, og gi de muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og deltakelse på aktiviteter som andre i samfunnet. Målet med standarden for BPA, NS 8435, er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på. En ny utgave av standarden er på høring fram til 1. juli.

Standard Norge har nylig lansert en helt ny standard, NS 8437, som regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør av helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Noen av utfordringene på området har vært at kontraktsoppfølging er svært ressurskrevende og med et komplisert regelverket å forholde seg til. Det eksisterer et utall av konkurranseformer, ulike kontraktstyper og prosedyrer, samtidig som kompetansen variere både på bestiller- og på leverandørsiden. Å bruke standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, forenkling, forutsigbarhet, besparelser, og ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

Presentasjoner på frokosmøtet

Lenke til høringen på NS 8435

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2017-06-23

NS 8435:2011

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 137,00 (eks. mva)

Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-10-06) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 137,00 (eks. mva)

Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-10-06) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8437:2017

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter