Mann i rullestol og kvinne som står ved siden av

Fritt valg i hjemmet - standard for BPA og kontraktstandard for helsetjenester

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester.

Begge disse standardene ble presentert på et seminar i Stavanger 28. november. Der fortalte blant annet ulike aktører litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011.

Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

Likeverd og samfunnsdeltakelse
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA gir frihet, fleksibilitet og selvstendig liv for brukerne, og er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette er gjort for å sikre mennesker med behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv, egen velferd, og gi de muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og deltakelse på aktiviteter som andre i samfunnet.

Ryddige kontraktsforhold
Målet med standarden for BPA, NS 8435, er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.

Forenkling og besparelser
Den helt nye standarden NS 8437 regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør av helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Noen av utfordringene på området har vært at kontraktsoppfølging er svært ressurskrevende og med et komplisert regelverket å forholde seg til. Det eksisterer et utall av konkurranseformer, ulike kontraktstyper og prosedyrer, samtidig som kompetansen varierer både på bestiller- og leverandørsiden. Å bruke standarden vil bidra til bedre kvaliteten på tjenestene, forenkling, forutsigbarhet, besparelser, og ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

Dette var tema som ble tatt opp på seminaret i Stavanger. Her kan du finne de ulike presentasjonene som ble holdt.

Presentasjoner

Presentasjoner som mangler vil bli lagt ut forløpende.

Sist oppdatert: 2017-12-13

NS 8435:2017

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8437:2017

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter