Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

En gammel og en ung hånd

Informasjonsmøte: Tjenestestandard for digitale trygghetsalarmer

Det skal utarbeides en ny europeisk standard for tjenestekjeden rundt digitale trygghetsalarmer. 20. september inviterer Standard Norge til informasjonsmøte.

Implementering av teknologi som hjelpemiddel og tjeneste foregår i alle kommuner i Norge, og det samme gjelder for andre land i Europa om vi løfter bikket opp og ut.

Det finnes per i dag ingen felles retningslinjer som sikrer kvaliteten på tjenestekjeden, og det er derfor et behov for en ny standard som kan sikre prosessen og kvaliteten på tjenesten.

Den nye standarden utarbeides på europeisk nivå og arbeidet ledes av Sverige.

Tjenestekjeden for digitale trygghetsalarmer

Dokumentet som utarbeides skal gi en oppsummering av praktiske standarder på fagfeltet innen EU.Videre skal dokumentet gi råd til brukersentrert design, med beskrivelse av tjenestekjede og prosess for anvendelse av digitale trygghetsalarmer.Dokumentet skal definere de forskjellige rollene i tjenestekjeden og foreslå en dynamisk og funksjonell prosessmodell. Modellen skal gi et helhetlig bilde av pasient- og tjenesteforløpet i samhandling med kommunikasjonspartene.

Europeisk standard

Standard Norge ønsker å ta del i det europeiske arbeidet for å supplere det nasjonale arbeidet som allerede pågår i regi av myndighetene, og samtidig påse at norske interesser blir ivaretatt når det skal utvikles en europeisk standard for tjenestekjeden.

Du finner mer informasjon om det europeiske arbeidet på Svensk standard sine nettsider.

Når: 20. september kl. 09.00-11.30

Hvor: Standard Norges lokaler på Lilleaker i Oslo. Slik finner du oss

Program:

09:00 Velkommen
 

Bakgrunnen for møtet 

Oppstart av europeisk komite CEN/TC 431
Service Chain for social care alarms 

Presentasjon av den norske speilkomiteen 

 

Erfaringer med bruk av trygghetsalarmer

Jens Espeland, lege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Medisinsk ansvarlig Dignio AS og fastlege under VIS- prosjektet i bydel St. Hanshaugen, Oslo

Cathrine Einarsrud, Prosjektleder VIS-prosjektet i bydel Sagene, Oslo

 

Tryggere hverdag – erfaringer med bruk av velferdsteknologi

Ann-Kristin Smilden, prosjektleder i Bærum kommune 

11.00   Pause
 

Innspill til veien videre 

Deltakelse i komitearbeid 

11.30

Slutt

Velkommen!


Spørsmål kan rettes til prosjektleder Martine L. Drevvatne, Standard Norge.

Sist oppdatert: 2017-09-14