En mann og to kvinner på workshop

Ny teknologi styrker eldreomsorgen

Under den internasjonale workshopen «Telecare and telehealth» hos Standard Norge 14. mars diskuterte man hva ny teknologi kan bidra med i eldreomsorgen. Velferdsteknologi er ikke et nytt fenomen, men skal nyere teknologi virkelig bære frukter i eldreomsorgen, må bruken settes i et system der brukernes individuelle behov ivaretas bedre. Standardisering er et viktig verktøy for å få til dette.

Vi må slutte å snakke om tjenesteleveranser og begynne å snakke om et tjenestetilbud som tar hensyn til enkeltmennesket. Innen 2020 tror jeg velferdsteknologien vil være en integrert del av omsorgstjenestene som tilbys, sier Dr. Malcolm Fisk, leder av Telehealth Quality Group, et europeisk nettverk av tjenestetilbydere innenfor velferdsteknologi.

 

To damer snakker med en mann på workshop

Malcolm Fisk diskuterer velferdsteknologi med Standard Norges prosjektleder Martine Drevvatne og Katrine Nyrud fra Standard Online.

Dr. Malcolm Fisk ledet workshopen som innledet et to-dagers møte i den europeiske standardiseringskomiteen TC 449 Quality of care for older people. Målet for denne komiteen er å utvikle en standard for omsorgstjenester der brukerens individuelle funksjon, behov og ressurser skal stå i sentrum.

Under workshopen understreket Fisk viktigheten av å behandle brukerdata på en etisk forsvarlig måte. Omsorg handler om å se brukeren og respondere på behov, ifølge Fisk.

Dignio – norske løsninger
Et eksempel på en norsk virksomhet som leverer ny teknologi i eldreomsorgen, er Dignio. Målet for virksomheten er å tilby gode teknologiske løsninger der det gir mening, større selvstendighet for brukerne og mer effektiv omsorg. Den helsefaglige ekspertisen skal alltid være en del av løsningen.

Mann holder innlegg og viser fram pilledispenser

Lars Dahle i Dignio viser fram den automatiske pilledispenseren de har utviklet.

Grunnlegger og CEO i Dignio Lars Dahle presenterte blant annet virksomhetens automatiske pilledispenser. Den skal hjelpe brukeren med å ta medisin til riktig tid. En alarm varsler når man skal ta medisinen, og da får man ut kun en dose om gangen. Alarmen gir seg først når brukeren snur dispenseren slik at pillen faller ned i hånden.

Erfaringer viser at brukere opplever økt selvstendighet, mestring og frihet gjennom at de klarer gjennomføre medisineringen selv og ikke lenger trenger hjemmebesøk fra ansatte i tjenesten for dette formålet, understreker Dahle.

Se presentasjonene fra workshopen

Dr. Malcolm Fisk, Telehealth Quality Group:

Lars Dahle, Dignio

Les mer om Standard Norges arbeid knyttet til omsorgstjenester og velferdsteknologi

 

 

Sist oppdatert: 2017-03-21