Legekontor sett ovenfra

Nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor helseadministrasjon

Vi er på jakt etter eksperter på helseadministrasjon som vil samarbeide med kolleger fra hele verden om nye internasjonale standarder.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har startet et arbeid for å utvikle nye standarder innenfor helseadministrasjon (healthcare organization management). Sekretariatet for prosjektet er hos American National Standards Institute (ANSI). Standardene skal bidra til mer kostnadseffektiv helseadministrasjon. Det er nå mulig å melde sin interesse for å delta som ekspert i følgende arbeidsgrupper (WG):

  • WG 1 Healthcare Organization Management – Vocabulary
  • WG 2 Healthcare Organization Management – Patient Centered Staffing

For begge disse arbeidsgruppene er prosjektforslaget godkjent, og arbeidsgruppen vil jobbe videre innenfor mandatet. De første møtene for arbeidsgruppene er i april 2018 i Europa. Det er også mulig å melde sin interesse for å delta som ekspert i følgende arbeidsgrupper (WG):

  • TG1 Metrics and Analytics
  • TG2 Healthcare Hygiene Management

For begge disse områdene skal TG’ene utvikle et nytt prosjektforslag (new work item proposal, NWIP) som skal leveres til teknisk komite (TC) innen juni 2018.

Vil du delta i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor helseadministrasjon? Kontakt Standard Norges prosjektleder Marit Kveine Nygren (telefon: 907 70 628) innen 1. mars 2018 for å melde din interesse eller om du ønsker mer informasjon. Du kan også lese mer om dette arbeidet på ISOs nettside.

Sist oppdatert: 2017-12-15