Kirurg vasker hender
Foto: Istock

Standarder for smittevern – har du innspill?

Standard Norge ønsker innspill på hvilke standarder som bør utvikles for smittevern. Helseinstitusjoner følger smitteverntiltak for å begrense smitteoverføring fra kjente og ukjente smittekilder. Egne standarder kan bidra.

Hver dag skjer det interne avvik i norske sykehus som kan utløse infeksjoner. Årsaker til sykehusinfeksjoner kan være manglende hygiene og renhold, og manglende smittevern og sikkerhet for pasienter, personell og miljø. Sykehusinfeksjoner er en trussel mot overlevelse, pasientsikkerhet og fremmer komplikasjoner. I dag regner en med at om lag 90.000 pasienter årlig får en sykehusinfeksjon ved norske sykehus.

Smittevern er et fagområde og anvendt felt innen epidemiologi og omfatter alle tiltak som har til hensikt å motvirke og hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. 

Ny komite

Standard Norge planlegger nå oppstart av en komite som skal utvikle en eller flere norske standarder innen smittevern, men ønsker innspill fra sektoren selv på hvilke områder som bør dekkes med standarder og hva som bør prioriteres først.

Har du innspill? 

Innsamling av innspill starter opp våren 2018. Norsk komite som skal utvikle en eller flere standarder innen smittevern planlegges med oppstart høsten 2018. Kontakt Standard Norges prosjektleder Marit Kveine Nygren dersom du har innspill på hva som bør utvikles av standarder innen smittevern.

Sist oppdatert: 2018-04-23