IKT

 

Personidentifisering er viktig. At noen overtar andres identitet for å kunne utføre ulike former for skadeverk og svindel er et økende problem. Vi vet at det innvilges sosiale ytelser for «falske» barn, at personer kan ha flere typer identiteter og at en del slett ikke har noen fastsatt identitet. Mer reising over landegrenser øker viktigheten av orden fra første etablering av identitet til siste kontroll av identitet.

2017-03-22

Mer om Én grunnleggende identitet
 

Digitaliseringen har gjort sitt inntog i skolen, og gjør det mulig å tilpasse undervisningen på en helt annen måte enn tidligere. Nå kan man på enkelt vis sette sammen forskjellige læringsressurser for å gi elevene et best mulig undervisningsopplegg. En ny Norsk Standard forteller hvordan dette skal gjøres.

2017-03-06

Mer om Ny Norsk Standard forbedrer læringssituasjonen i grunnskolen
 

I et kort intervju i CENs nyhetsbrev sier Kjell Bengtsson litt om standarders betydning for Jotnes forretningsmodell.

2016-11-30

Mer om Jotne får internasjonal oppmerksomhet
 

Under seminaret "Digital Norway - built on international standards" som nylig ble arrangert på LIllehammer, møttes internasjonal og norsk IT-ekspertise. Vi fikk presentert en rekke eksempler på hvordan internasjonale standarder bidrar i digitaliseringen.

2016-11-15

Mer om Godt møte mellom norske og internasjonale IT-miljøer på Lillehammer
 

Denne uken møtes nærmere 175 eksperter fra hele verden på Lillehammer. De skal drøfte løsninger på globale utfordringer knyttet til helseinformatikk og hvordan IKT-systemer bør håndteres på helse-, sosial- og velferdsområdet.

2016-11-14

Mer om Helseinformatikk settes på kartet i Norge og Lillehammer
 

Denne uken møtes hundre toppdelegater fra hele verden på Lillehammer. Sammen skal de drøfte hvordan globale utfordringer innen blant annet IT-sikkerhet, smarte byer og big data skal håndteres.

2016-11-06

Mer om Verdens standardiseringstopper møtes i Norge
 

Direktivet som brukes i det offentlige ble vedtatt av Europaparlamentet 26. oktober 2016. Det dekker nettsider og mobilapplikasjoner med unntak av kringkasting og live streaming.

2016-11-04

Mer om Direktiv om tilgjengelige nettsider og mobilapplikasjoner
 

I en pressemelding om EUs nye direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, datert 27. oktober 2016, understreker Europakommisjonen at tilgjengelige nettløsninger er sentralt for å gi alle mulighet til å motta, forstå, navigere og samhandle med internett. Den samme visjonen ønsker EU nå skal gjelde mobilapplikasjoner.

2016-11-03

Mer om Standardisering og EUs direktiv om offentlige nettsider
 

In connection with the annual meeting of the world's largest IT committee, ISO/ IEC JTC1, Standards Norway is arranging a seminar on how international standards can forward digitalization in Norway. Public and private services are to be simplified and new initiatives are underway in business and industry to ensure international competitive power. This means we need common international standards that help us “stay on the same page” and to safeguard requirements for security and privacy across borders.

2016-10-19

Mer om Seminar: Digital Norway – built on international standards
 

Bedre modeller for IKT-anskaffelser har lenge vært etterspurt. Nå har Standard Norge opprettet en bredt sammensatt komité som skal se på utvikling av norske standarder på området. Komiteen ledes av Arne Engesæth, advokat og partner i DLA Piper Norway AS.

2016-09-26

Mer om Ny modell utvikles for IKT-anskaffelser
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »