Oppdateringer i helgen

Nettbutikken kan oppleves som ustabil i tidsrommet fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 22.00 grunnet oppdateringer.

 

IKT

 

Industrimeldingen som nylig ble lansert, framhever internasjonale standarders betydning for å spre teknologisk utvikling. Den pågående digitaliseringen av industrien, med initiativer som Industri 4.0, er helt avhengig av et felles sett med standarder som sørger for interoperabilitet av ulike industrielle data (CAD/PLM/LCI/BIM). I mai har den internasjonale ISO-komiteen som utvikler disse standardene møte i Sandvika, og Standard Norge med samarbeidspartnere inviterer til en åpen Industridag 10. mai.

2017-04-21

Mer om Industridagen 2017: Slik snakker dine industrielle data best sammen
 

Den nylig reviderte ISO/IEC 27004:2016 gir viktig og praktisk støtte til organisasjoner som implementerer og bruker ISO/IEC 27001 for å beskytte seg mot det økende mangfoldet i sikkerhetsangrep som virksomheter står overfor i dag.

2017-04-06

Mer om Hvordan måle effektiviteten av informasjonssikkerheten med ISO/IEC 27004
 

Japan har fremmet et forslag om å utarbeide en ny ISO-standard om satellittassistert snøbrøyting, og Norge er blitt invitert til å delta i arbeidet.

2017-04-05

Mer om Forslag om å lage ny internasjonal standard for satellittassistert snøbrøyting
 

Personidentifisering er viktig. At noen overtar andres identitet for å kunne utføre ulike former for skadeverk og svindel er et økende problem. Vi vet at det innvilges sosiale ytelser for «falske» barn, at personer kan ha flere typer identiteter og at en del slett ikke har noen fastsatt identitet. Mer reising over landegrenser øker viktigheten av orden fra første etablering av identitet til siste kontroll av identitet.

2017-03-22

Mer om Én grunnleggende identitet
 

Digitaliseringen har gjort sitt inntog i skolen, og gjør det mulig å tilpasse undervisningen på en helt annen måte enn tidligere. Nå kan man på enkelt vis sette sammen forskjellige læringsressurser for å gi elevene et best mulig undervisningsopplegg. En ny Norsk Standard forteller hvordan dette skal gjøres.

2017-03-06

Mer om Ny Norsk Standard forbedrer læringssituasjonen i grunnskolen
 

I et kort intervju i CENs nyhetsbrev sier Kjell Bengtsson litt om standarders betydning for Jotnes forretningsmodell.

2016-11-30

Mer om Jotne får internasjonal oppmerksomhet
 

Under seminaret "Digital Norway - built on international standards" som nylig ble arrangert på LIllehammer, møttes internasjonal og norsk IT-ekspertise. Vi fikk presentert en rekke eksempler på hvordan internasjonale standarder bidrar i digitaliseringen.

2016-11-15

Mer om Godt møte mellom norske og internasjonale IT-miljøer på Lillehammer
 

Denne uken møtes nærmere 175 eksperter fra hele verden på Lillehammer. De skal drøfte løsninger på globale utfordringer knyttet til helseinformatikk og hvordan IKT-systemer bør håndteres på helse-, sosial- og velferdsområdet.

2016-11-14

Mer om Helseinformatikk settes på kartet i Norge og Lillehammer
 

Denne uken møtes hundre toppdelegater fra hele verden på Lillehammer. Sammen skal de drøfte hvordan globale utfordringer innen blant annet IT-sikkerhet, smarte byer og big data skal håndteres.

2016-11-06

Mer om Verdens standardiseringstopper møtes i Norge
 

Direktivet som brukes i det offentlige ble vedtatt av Europaparlamentet 26. oktober 2016. Det dekker nettsider og mobilapplikasjoner med unntak av kringkasting og live streaming.

2016-11-04

Mer om Direktiv om tilgjengelige nettsider og mobilapplikasjoner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »