IKT

 

Hvert nettverk er forskjellig og krever dyktige fagfolk til å skape skreddersydde sikkerhetsløsninger på alle flater og fronter som apper, databaser, nettverksenheter, sky-tjenester og IT-infrastrukturer. Det svakeste leddet i sikkerhetskjeden er ofte brukerne. Og hvor er egentlig utfordringene? Dette var tema på Standard Norges frokostmøte 5. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2018-06-05

Mer om IT-sikkerhet og bruk av internasjonale standarder – er det så viktig da?
 

2018 ser ut til å bli et stort år for informasjonssikkerhet. Mange viktige problemstillinger settes på dagsorden, blant annet relatert til sikkerheten på mikroprosessorer, IOT, Cyber Security og det store sikkerhetsinitiativet i form av EUs forordning for personvern (GDPR), som trår i kraft i år. Den nye utgave av ISO/IEC 27000 er derfor kommet i grevens tid.

2018-05-11

Mer om ISO/IEC 27000 - nøkkelen til standarden for informasjonssikkerhet er revidert i 2018
 

Netthandel blir stadig mer utbredt og gir små og mellomstore bedrifter økte markedsandeler og nye muligheter. Samtidig dukker det også opp utfordringer for både leverandører og kunder når handelen skjer over landegrensene. Og hvordan vet vi som forbrukere at nettbutikken er en seriøs aktør? Kan vi være sikre på at vi får det vi har bestilt? At varen som annonseres, er den som faktisk kommer i postkassen?

2018-04-10

Mer om Forslag om ny ISO-komité for tryggere netthandel
 

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll fra UiO på Standard Morgen om Internett of Things. Se video fra frokostmøtet!

2018-02-09

Mer om Tingenes Internett - nye sikkerhetsutfordringer
 

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitetsforvaltning og personvernteknikk er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at personidentifiserbar informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Ikke minst blir dette en veldig aktuelt når personvernforordningen, GDPR, innføres neste år.

2017-11-14

Mer om Nye standardiserte løsninger for å ivareta forbrukernes personvern?
 

Standard Norge jobber med å styrke arbeidet innen IT-sikkerhet. For å løfte dette arbeidet nasjonalt er det nødvendig å styrke vår internasjonale deltakelse. Komiteen har valgt ny leder, Are Søndenaa fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

2017-10-30

Mer om Are Søndenaa er ny komiteleder for IT-sikkerhet
 

Den nye, europeiske standarden for elektronisk faktura er nå ferdig. Standarden skal bidra til å sikre interoperabilitet over landegrensene og blir pålagt å bruke for alle offentlige virksomheter i Europa fra april 2019 (tidligere oppgitt som november 2018).

2017-10-10

Mer om Elektronisk faktura - et viktig steg i europeisk digitalisering
 

Standard Norge har sendt ut på høring to norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet av tjenester, som fokuserer på finanstjenester og detaljhandel.

2017-08-01

Mer om Standarder om tilgjengelige finans- og detaljhandeltjenester på høring
 

Under frokostmøtet Standard Morgen 23. mai om digitalisering og tjenesteutvikling presenterte representanter fra flere næringer sine strategier for digitalisering og understreket behovet for felles standarder.

2017-05-29

Mer om Standardenes bidrag til digitaliseringen
 

Industrimeldingen som nylig ble lansert, framhever internasjonale standarders betydning for å spre teknologisk utvikling. Den pågående digitaliseringen av industrien, med initiativer som Industri 4.0, er helt avhengig av et felles sett med standarder som sørger for interoperabilitet av ulike industrielle data (CAD/PLM/LCI/BIM). I mai har den internasjonale ISO-komiteen som utvikler disse standardene møte i Sandvika, og Standard Norge med samarbeidspartnere inviterer til en åpen Industridag 10. mai.

2017-04-21

Mer om Industridagen 2017: Slik snakker dine industrielle data best sammen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »