Mann i smart by

Evolve Arena: Smart samspill for smarte samfunn

5. og 6. desember kan du møte Standard Norge på Evolve Arena på Lillestrøm. Evolve har som mål å være Norges viktigste arena for urban utvikling og ny mobilitet. Vi har gått sammen med buildingSMART Norge og ITS Norge om initiativet Smart samspill for smarte samfunn.

Møt oss på vår felles paviljong der vi informerer om våre bærekraftige løsninger for smarte samfunn! Vi vil også bidra med presentasjoner og workshops og delta med våre standarder og prosjektledere på buildingSMART Norges openLAB: Smart Society Hacketon 5. desember.

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, og over hele landet bygges det smarte bygg og smarte mobilitetsløsninger rulles ut.

Men hvor smart er samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke snakker sammen?

Felles standarder er det som skal til for å få teknologiene til å fungere optimalt i samspill til beste for storsamfunnet.

Åpne standarder er løsningen

Byene og kommunene bør være en åpen markedsplass der alle leverandører, små og store, internasjonale og lokale, kan utvikle innovative løsninger som passer med en felles infrastruktur basert på åpne internasjonale standarder. De smarte samfunnene blir bedre å leve i når alle  interessenter, offentlige og private, har tilgang til og kan bruke de samme standardene.

Standard Norge standardiserer i samspill med buildingSMART Norge, ITS Norge og andre viktige interessenter, nasjonalt og internasjonalt, informasjon som kan deles i og imellom bygningsinformasjonsmodeller, transportsystemer og infrastruktur.

Nå inviterer vi kommuner, næringsliv, FoU og alle som er interesserte, til å delta på vår uavhengige innovasjons- og standardiseringsarena slik at vi i fellesskap kan sørge for et smartere samspill for smarte samfunn.

Om du er interessert i standardiseringsarbeidet vårt knyttet til smarte byer og smarte samfunn, ta kontakt med vår avdeling for markeds- og forretningsutvikling:  Oliver Husøy (samferdsel, infrastruktur og transport) eller Alexandra Klimek (bygg, anlegg og eiendom).

Program under Evolve Arena

Vi vil legge ut mer informasjon om workshops, presentasjoner og «Smart Society Hacketon» etter hvert som programmet vårt under arrangementet blir klart.

Vi sees på Evolve Arena, Norges Varemesse, Lillestrøm 5.-6. desember!

Informasjon om Evolve Arena

Sist oppdatert: 2018-11-13