Kontrakter og blanketter

 

Lovendringer gjør det nødvendig å endre enkelte byggblanketter. De er nå lagt ut på høring.

2018-05-18

Mer om Nye versjoner av byggblanketter for forbrukere på høring
 

Standard Norge opprettet nylig en standardiseringskomité som skal se på behovet for standardiserte utbyggingsavtaler. I tillegg skal komiteen eventuelt også utarbeide en eller flere standarder for utbyggingsavtaler.

2017-05-10

Mer om Ny standardiseringskomité for utbyggingsavtaler
 

Standard Norge gjenopptar arbeidet med revisjon av forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å vurdere hvilke endringer som er nødvendige i Byggblankettene 3425 til 3429 B på bakgrunn av retningslinjer og uttalelser fra Finanstilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Vi må også se på behovet for revisjon som følge av endringer i regelverket.

2017-01-17

Mer om Forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova revideres
 

I dag opereres det med ulike IKT-standarder. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sine standarder, mens det på privat side er utarbeidet standarder av IKT Norge, Dataforeningen og av flere store private kjøpere med egne firmadokumenter. Det er ulike meninger om hvorvidt det er et behov for norske standarder på dette området, eller om de eksisterende standardene og prosedyrene er gode nok. Standard Norge arrangerte et frokostmøte 1. desember hvor behovet for norske standarder for IKT-anskaffelser var tema.

2016-12-02

Mer om IKT-anskaffelser – er det behov for felles standarder?
 

Standard Norge opprettet i 2014 en standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en norsk standard for ytelsesbeskrivelser. Av opprinnelig mandat fremgikk det at komiteen skulle utarbeide en standard med overordnet struktur for ytelsesbeskrivelser, og komiteen skulle legge fram grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyre BAE så snart disse ble kartlagt.

2016-03-14

Mer om Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere og arkitekter – revidert mandat
 

Standard Norge har produsert en ny rapport som tar opp standarder som kravspesifikasjoner for universell utforming i offentlige anskaffelser. Rapporten er finansiert med tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

2015-08-05

Mer om Rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser
 

Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en Norsk Standard for ytelsesbeskrivelser.

2015-05-08

Mer om Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere, arkitekter og totalentreprenører
 

Vi kan nå tilby et helt nytt kurs med spesielt fokus på bestemmelsene om endringer og byggherresvikt i NS 8405 og NS 8407, et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter.

2014-10-31

Mer om Nyhet: Halvdagskurs om systemet for varsling i NS 8405 og NS 8407
 

Etter ønske fra sentrale aktører om å få standardiserte løsninger på tjenestene til et kundesenter har vi utarbeidet en ny standard for callsentertjenester (kontaktsentertjenester). Fordelen med å bruke standarden er at man får regulert alle forhold som ligger til grunn for samarbeidet mellom leverandør og oppdragsgiver.

2014-04-29

Mer om Ny Norsk Standard for callsenter
 

Denne praktiske standardsamlingen er et av våre mest populære produkter og inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (i trykket utgave) for bygg- og anleggsbransjen.

2014-03-19

Mer om Juridiske standarder for bygg og anlegg - Standardsamling
1 2 3 > »