Inngåelse av kontrakt

Nyhet: Halvdagskurs om systemet for varsling i NS 8405 og NS 8407

Vi kan nå tilby et helt nytt kurs med spesielt fokus på bestemmelsene om endringer og byggherresvikt i NS 8405 og NS 8407, et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter.

Kurset går over en halv dag og gir konkret kunnskap om hvordan varslinger skal håndteres. Dette kurset er høyaktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Etter å ha deltatt på kurset vil du ha god grunnkunnskap om hvordan varsling etter NS 8405 og NS 8407 skal skje. Du får en grundig gjennomgang av systemet for varsling, herunder blant annet grunnlaget for varsling (forskjellen mellom endringer og byggherresvikt), hvem som skal håndtere varsling, når det skal varsles, hvordan det skal varsles og hvilke frister som gjelder for varsling. 

Det vil særlig bli fokusert på følgende tema:

  • Varsling av endringer
  • Varsling av justerte enhetspriser og regningsarbeid
  • Varsling av svikt ved byggherrens medvirkning
  • Varsling om vederlagsjustering

Sist oppdatert: 2017-03-20