Kvalitet og risiko

 

Har du erfaringer med ISO 9001:2015 som du ønsker å dele med andre? Da bør du delta i ISOs spørreundersøkelse om standarden.

2016-11-11

Mer om Undersøkelse om erfaringer med ISO 9001:2015
 

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

2016-09-14

Mer om Ny internasjonal standard for tidlig varslingssystem for jordskred på trappene
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har vedtatt at den sentrale standarden for revisjon av ledelsessystemer skal revideres. Målet er at ISO 19011 blir tilpasset den nye strukturen for ledelsessystemer.

2016-06-17

Mer om ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer revideres
 

Den europeiske standarden, EN 15224, er en standard om kvalitetsledelsessystemer for virksomheter og organiasjoner som tilbyr helsetjenester.

2016-04-26

Mer om Standard for ledelsessystemer for helsetjenester på høring
 

Nå er den nye ISO 9000:2015 også oversatt og tilgjengelig på norsk.

2015-11-29

Mer om ISO 9000:2015 på norsk
 

God ledelse krever effektive styringsverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Nå har de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse kommet i nye versjoner. I den forbindelse inviterte Standard Norge til lanseringsseminar onsdag 14. oktober, og over 250 deltakere var til stede. Her kan du finne presentasjoner og se opptak fra lanseringen.

2015-10-21

Mer om ISO 9001 og ISO 14001 lansert i Norge
 

Verden er i endring, det samme er de rammebetingelsene norske ledere må forholde seg til. Det er ingen lett oppgave å manøvrere virksomheten i et landskap preget av globalisering, klimatrusler, digital sårbarhet og stadig mer krevende kunder. De internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 14001 for henholdsvis kvalitets- og miljøledelse er nå kommet i helt nye utgaver, og er skreddersydd for å møte de endrede rammebetingelsene.

2015-10-13

Mer om Nye internasjonale standarder for styring og ledelse
 

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Eksperter fra rundt 95 land har brukt tre år på å revidere standarden slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. Den er tilgjengelig på engelsk, men vil om kort tid også komme i norsk oversettelse.

2015-09-23

Mer om Standarden ISO 9001 for kvalitetsledelse i ny versjon
 

Alle standarder vurderes regelmessig for å sikre at de til enhver tid er oppdaterte og relevante for et marked i kontinuerlig endring. Nå har nye, reviderte utgaver av ISO 9001 og ISO 14001 blitt utgitt internasjonalt og samtidig publisert som Norsk Standard.

2015-09-23

Mer om Nye utgaver av ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)
 

Alle internasjonale standarder vurderes regelmessig for å sikre at de til enhver tid er oppdaterte og relevante for et marked i kontinuerlig endring. Etter siste gjennomgang av de eksisterende standardene ISO 9001 og ISO 14001 ble det besluttet å revidere disse, og de nye utgavene lanseres i Norge 14. oktober.

2015-09-09

Mer om Nye utgaver av ISO 9001 og ISO 14001 - Hvorfor lønner det seg å starte tidlig?
1 2 3 4 5 6 > »