Kvalitet og risiko

 

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helsetjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger spesifikk for helsetjenesten.

2017-03-22

Mer om Ledelsessystemer for kvalitet i helsetjenesten
 

ISO 31000 er ment for alle som skaper og beskytter verdier i en organisasjon ved å vurdere risikoer, ta beslutninger, sette og nå mål, og forbedre ytelsen. Forslaget til revidert standard er nå tilgjengelig for kommentering.

2017-03-17

Mer om Standarden for risikostyring, ISO 31000, blir enklere og tydeligere
 

ISO/TS 9002 Retningslinjer for bruk av ISO 9001:2015 gir punkt for punkt-veiledning og eksempler til kravene i ISO 9001. Dokumentet gjør det lettere å utvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem tilpasset organisasjonens egne behov.

2017-01-23

Mer om Ny standard gir veiledning til ISO 9001
 

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories er en standard laboratorier bruker for å planlegge eller vise at de jobber målrettet og systematisk og at de er kompetente for oppgavene de utfører. Standarden er under revisjon og forslaget til ny standard er nå på høring.

2017-01-19

Mer om Standarden om krav til prøvings- og kalibreringslaboratorier er på høring
 

Har du erfaringer med ISO 9001:2015 som du ønsker å dele med andre? Da bør du delta i ISOs spørreundersøkelse om standarden.

2016-11-11

Mer om Undersøkelse om erfaringer med ISO 9001:2015
 

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

2016-09-14

Mer om Ny internasjonal standard for tidlig varslingssystem for jordskred på trappene
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har vedtatt at den sentrale standarden for revisjon av ledelsessystemer skal revideres. Målet er at ISO 19011 blir tilpasset den nye strukturen for ledelsessystemer.

2016-06-17

Mer om ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer revideres
 

Den europeiske standarden, EN 15224, er en standard om kvalitetsledelsessystemer for virksomheter og organiasjoner som tilbyr helsetjenester.

2016-04-26

Mer om Standard for ledelsessystemer for helsetjenester på høring
 

Nå er den nye ISO 9000:2015 også oversatt og tilgjengelig på norsk.

2015-11-29

Mer om ISO 9000:2015 på norsk
 

God ledelse krever effektive styringsverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Nå har de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse kommet i nye versjoner. I den forbindelse inviterte Standard Norge til lanseringsseminar onsdag 14. oktober, og over 250 deltakere var til stede. Her kan du finne presentasjoner og se opptak fra lanseringen.

2015-10-21

Mer om ISO 9001 og ISO 14001 lansert i Norge
1 2 3 4 5 6 > »