Kvalitet og risiko

 

NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, foreligger nå på engelsk, og kommer på norsk tidlig i oktober. Standarden er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, og den egner seg for både store og små virksomheter, uavhengig av hva virksomheten driver med.

2018-09-13

Mer om Den nye utgaven av revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011 er endelig klar
 

Vi er gjort kjent med at et firma i Tallinn har sendt ut fakturaer for «ISO sertifikat 9001». Dette er falske fakturaer som ikke må betales.

2018-03-02

Mer om Falske fakturaer for «ISO-sertifisering» i omløp
 

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Nå er standarden ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i ny utgave.

2018-02-16

Mer om ISO 31000 - standarden for risikostyring er klar
 

En ny håndbok på norsk gir veiledning til små og mellomstore virksomheter som hjelp til utvikling og implementering av et ledelsessystem for kvalitet basert på den internasjonale standarden NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav.

2018-02-06

Mer om ISO 9001 i små bedrifter - Hvordan gjøre det?
 

Standard Norge har nettopp utgitt to nye norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet. Begge omhandler handel og finanstjenester.

2018-02-02

Mer om Handel og finans - to nye standarder for tilgjengelighet
 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Vi har nettopp lagt ut på høring en ny standard for mangfoldsledelse.

2018-01-30

Mer om Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse
 

Å produsere gyldige og pålitelige resultater, er kjernen i laboratorieaktiviteter. Den internasjonale standarden ISO/IEC 17025 gjør det mulig for laboratorier å demonstrere at de er teknisk kompetente og i stand til dette. Standard Norge har nettopp utgitt en ny utgave av standarden.

2017-12-14

Mer om Internasjonal standard for laboratorier skal sikre pålitelige resultater
 

Denne standarden er utarbeidet for å gi veiledning om utarbeidelse av kvalitetsplaner, enten i sammenheng med et etablert kvalitetsledelsessystem eller som en selvstendig aktivitet. En ny utgave av standarden, som tar hensyn til ISO 9000:2015 og ISO 9001:2015, er under utarbeidelse.

2017-06-20

Mer om ISO 10005 Retningslinjer for kvalitetsplaner
 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare fem måneder? Nøkkelen er å skape suksess som varer. ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess.

2017-06-19

Mer om ISO 9004 - nøkkelen til vedvarende suksess
 

Utdanning er ikke bare en rettighet, men en grunnleggende verdi i samfunnet. Kvaliteten på utdanningsorganisasjoner bør derfor angå alle. Selv om de ikke kan garanterer utfallet av opplæringen, er det mye utdanningsorganisasjoner kan gjøre for å stimulere til læring og sikre at elevene når det kvalitetsnivået som forventes. En ny standard er under utarbeidelse for å hjelpe utdanningsorganisasjonene med å gjøre nettopp det.

2017-05-10

Mer om Ny standard for utdanningsorganisasjoner
1 2 3 4 5 6 7 8 > »