Mann som snakker

Internasjonale styringsmetoder under revisjon

De internasjonalt ledende standardene for miljø- og kvalitetsstyring, ISO 14001 og ISO 9001, har vært på en omfattende global høring. Nærmere 1400 høringskommentarer fra rundt 80 land er kommet inn til ny utgave av ISO 14001. Bare fra Norge ble det sendt inn omtrent 35 kommentarer. Rundt 55 land har uttalt seg om høringsutkastet til nye ISO 9001.

De nye standardene skal være klare i september i år.

ISO 14001 og ISO 9001 gir internasjonalt anerkjente metoder for systematisk miljø- og kvalitetsstyring. De passer for alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, bransje eller om de er offentlige eller private. Målet med standardene er å oppnå kontinuerlig forbedring av egne miljø- og kvalitetsprestasjoner.

Så snart standardene er vedtatt internasjonalt, fastsettes de som Norsk Standard (NS), og blir tilgjengelig både på engelsk og norsk.

Bedre utgaver av ISO 14001 og ISO 9001
Med ISO-standardene bygger man opp et styringssystem basert på internasjonalt vedtatte metoder. Man kan velge å sertifisere styringssystemet sitt eller bare bruke standardene som hjelpemidler.

De nye standardene blir mer ensartet med felles termer, definisjoner, struktur, kapitteltitler og tekstblokker. Dette gjør det enklere å bygge opp ett styringssystem. Nye faglige elementer legges til, eksempelvis får risikovurderinger en sentral plass..

Utviklet av internasjonale eksperter
Standardene er utviklet i en konsensusprosess med deltakelse fra internasjonale eksperter, og bygger på internasjonal forskning, erfaring og beste praksis. Norske eksperter er aktive internasjonalt, og Standard Norge har etablert norske speilkomiteer som gir innspill til arbeidet slik at standardene er tilpasset norske forhold og interesser.

Styringssystemstandardene er nyttige verktøy for å innfri kravene i den norske internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Får tre år på seg
Organisasjoner med sertifiserte styringssystemer får inntil tre år på seg til å gå over til nye versjoner av standardene. Det vil si at sertifikater basert på tidligere utgaver blir ugyldige tre år etter at de nye standardene er publisert.

Interessert i mer informasjon om nye ISO 14001 og ISO 9001?
Se fagsidene våre på kvalitetstyring og miljøstyring.

Sist oppdatert: 2015-11-29

NOK 489,00 (eks. mva)

Quality management systems - Requirements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-02) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter