Nye utgaver av ISO 9001 og ISO 14001 - Hvorfor lønner det seg å starte tidlig?

Alle internasjonale standarder vurderes regelmessig for å sikre at de til enhver tid er oppdaterte og relevante for et marked i kontinuerlig endring. Etter siste gjennomgang av de eksisterende standardene ISO 9001 og ISO 14001 ble det besluttet å revidere disse, og de nye utgavene lanseres i Norge 14. oktober.

Hender som holder puslespillbiter

Hensikten med revisjonen er å sikre at standardene:

 • gjenspeiler de stadig mer komplekse omgivelsene som organisasjonen opererer innenfor
 • bidrar til at kvalitets- og miljøledelse inngår i kjernevirksomheten og er en integrert del av organisasjonens strategier
 • er enklere å integrere i organisasjonen når flere styrings- og ledelsessystemer skal implementeres samtidig
 • gir et mer robust rammeverk som kan gjelde for de kommende ti årene
 • i enda større grad reflekterer behovene til både ansatte, kunder og andre interesseparter
 • øker prestasjonsnivået i hele organisasjonen 

Jo før, jo heller
Organisasjoner som har sertifisert kvalitetsstyringssystemet (ISO 9001) og/eller miljøstyringssystemet (ISO 14001) vil ha tre år på seg til å gjennomføre overgangen til de nye standardene. Organisasjoner som ikke har sertifisert styringssystemet/-ene velger selv når de vil ta de nye standardene i bruk. Likevel er det en klar fordel å implementere de nye utgavene så raskt som mulig. Tidlig implementering gir organisasjonen en rekke fordeler:

 • Bedret prestasjon
  Begge standardene er restrukturert for å sikre at styrings- og ledelsessystemet kan samordnes med organisasjonens forretningsstrategi. Brukt som styringsverktøy vil standardene føre til resultatforbedring og verdiøkning, gjennom å implementere mer effektive prosesser i organisasjonen på et tidligere stadium.
 • Forbedret risiko- og mulighetsstyring
  Større vekt på risiko- og mulighetsstyring gir styringssystemene større kraft og effektivitet både som ledelsesverktøy og som resultatgenerator. Dette bedrer organisasjonen evne til å identifisere både risikoer og muligheter og dermed effektivisere arbeidet, redusere dobbeltarbeid og spare tid og kostnader.
 • Bedret omdømme
  Å implementere nye standarder tidlig gir tydelige signaler til både eksisterende og potensielle kunder om at organisasjonen ligger i front med sitt styrings- og ledelsessystem og har en innovativ og proaktiv tilnærming til kvalitets- og miljøstyring. Både brukere og andre interesseparter vil få en forbedret opplevelse av og styrket tillit til organisasjonen.
 • Redusert risiko i forbindelse med overgang til ny standard
  De fleste organisasjoner klarer overgangen til de nye utgavene fint, men organisasjoner som venter med å starte prosessene vil få kortere tid til å gjennomføre nødvendige justeringer og økt behov for ekstra tiltak i siste liten. I verste fall risikerer organisasjonen at sertifiseringen utløper, og organisasjonen kan dermed miste kunder og oppdrag i påvente av ny sertifisering.
 • Reduser kostnader ved å implementere tidlig
  Organisasjoner som bruker lang tid på overgangen til de nye utgavene vil måtte håndtere et styringssystem som ivaretar både gammel og ny versjon i overgangsperioden. Dette er krevende og organisasjonen risikerer å ikke tilfredsstille gjeldende krav i perioder.
 • Mer fleksibel tilnærming
  Tidlig implementering av de nye utgavene gjør det mulig å dra nytte av forenklingene som er innført. Ett eksempel er reduserte dokumentasjonskrav, som vil spare organisasjonen for både tid og ressurser.
 • Økt engasjement
  Det vil være lettere å skape oppslutning internt for å gjøre endringer i organisasjonen hvis man er tidlig ute med implementeringen i motsetning til å stresse for å rekke tidsfrister mot slutten av overgangsperioden. Dette vil sikre at organisasjonen har mer tid til å allokere riktig ressursbruk, og systemene vil fungere bedre for organisasjonen på et tidligere tidspunkt.
 • Enklere integrasjon
  Den nye grunnstrukturen som alle de nye utgavene av styrings- og ledelsesstandardene nå bruker, sikrer en langt enklere integrasjon av flere enn ett styrings- og ledelsessystem, og sparer organisasjonen for både tid og kostnader. 

Tidsplan framover
Både ISO 9001 og ISO 14001 vil bli utgitt på norsk. Oversettelsen har det være jobbet med samtidig som standardene har blitt utarbeidet. Målet er å få de norsk versjonene klare for salg så snart som mulig, men noen dager ekstra vil det ta. Dette betyr at begge standardene først blir utgitt i engelsk versjon. Noen uker senere vil de norske versjonene bli utgitt.

Utkastene til begge standardene har vært tilgjengelig for salg underveis i arbeidsprosessen som dokumenter av typen DIS og FDIS. Så snart standardene blir ferdige vil disse foreløpige versjonen ikke lenger være tilgjengelige.

Lanseringsseminar
Onsdag 14. oktober vil de nye utgavene av ISO 9001 gi ISO 14001 bli lansert på et eget lanseringsseminar. Seminaret nærmere seg fulltegnet men fortsatt er det noen få plasser igjen. Les mer om lanseringsseminaret ISO 9001 og ISO 14001.

Sist oppdatert: 2015-11-29

NOK 1 507,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 378,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter