Mann som viser tommelen opp

ISO 9004 - nøkkelen til vedvarende suksess

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare fem måneder? Nøkkelen er å skape suksess som varer. ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess.

Standarden ISO 9004 Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success er for tiden under revisjon, og har nettopp blitt sendt på høring (og benevnes da prEN ISO/DIS 9004). Dette betyr at interesserte kan gi kommentarer til utkastet før den nye utgaven kommer i 2018.

Standarden gir veiledning om hvordan organisasjoner kan forbedre den generelle kvaliteten i organisasjonen ved å jobbe med komponentene i et kvalitetsledelsessystem, som strategi, ledelse, ressurser og prosesser, ut over basiskravene i ISO 9001. Bedriften kan oppnå vedvarende suksess ved å identifisere egne styrker og svakheter og vurdere muligheter for forbedringer eller endringer.

Last ned forslaget til standard
Alle som ønsker å kommentere eller bare ta en titt på forslaget til ISO 9004 kan laste det ned fra Standard Norges tjeneste «Standarder på høring». Ønsker du å gi kommentarer ber vi om at du bruker «kommentarskjemaet» som ligger i høringssystemet. Fristen for å gi kommentarer er 16. juli 2017.

Standard Norges kontaktperson er Guri Kjørven.

Sist oppdatert: 2017-06-19