Lege med handsker

Ledelsessystemer for kvalitet i helsetjenesten

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helsetjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger spesifikk for helsetjenesten.

NS-EN 15224 Ledelsessystemer for kvalitet - EN ISO 9001:2015 for helsetjenester, retter seg mot organisasjoner som tilbyr helsetjenester, f.eks. primærhelsetjenesten, sykehus, sykehjem, psykisk helsevern, tannhelsetjenester, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.

Standarden

 • stiller krav om at organisasjonen bruker en systematiske tilnærminger for utvikling og tilbud av helsetjenester med god kvalitet.
 • kan brukes på alle nivåer i helsetjenesten for å implementere og vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem.
 • kan brukes av interne og eksterne parter, inkludert sertifiseringsorganer, for å vurdere en organisasjons evne til å møte pasientenes behov og forventninger, samt behov og forventninger fra andre interessenter.
 • kan brukes av alle typer helseorganisasjoner, uansett struktur, organisering, eier, størrelse eller typer helsetjenester som tilbys.
 • fokuserer på krav til styring av de kliniske prosessene.

Kvalitetskrav til helsetjenester
Organisasjoner som tilbyr helsetjenester må vurdere et bredt spekter av kvalitetsaspekter og flere perspektiver når de skal fastsette kravene til kvalitet. Organisasjonens kontekst vil ha betydning når kvalitetskravene skal fastsettes.

Kvaliteten på helsetjenester påvirkes av flere faktorer, som

 • krav i gjeldende lover og forskrifter.
 • krav og forventinger fra pasienten og fra andre interessenter.
 • krav fra andre interessenter, f.eks. kjøpere av tjenester og forsikringsselskaper,
 • kunnskap og erfaringer fra forskningsprosjekter.
 • krav som organisasjonen mener er nødvendige.

Forholdet til ISO 9001 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester
ISO 9001 kom i ny utgave i 2015. Viktige endringer og krav sammenlignet med tidligere utgave:

 • Betydelig engasjement fra organisasjonens øverste ledelse.
 • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi.
 • Bruk av risikovurderinger under planlegging.
 • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt.
 • Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av organisasjonen.
 • Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (f.eks. miljøstandarden ISO 14001).

NS-EN 15224 kan brukes som et supplement til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og veilederen til forskriften.

Sist oppdatert: 2017-11-03

NS-EN 15224:2016

Standard

NOK 788,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - EN ISO 9001:2015 for helsetjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter