Ny standard gir veiledning til ISO 9001

ISO/TS 9002 Retningslinjer for bruk av ISO 9001:2015 gir punkt for punkt-veiledning og eksempler til kravene i ISO 9001. Dokumentet gjør det lettere å utvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem tilpasset organisasjonens egne behov.

Organisasjoner som tar i bruk ISO 9001 ønsker å få størst mulig nytte av kvalitetsledelsessystemet, for eksempel et bedre forhold til kundene sine, et tydeligere forretningsmål og økt effektivitet. ISO/TS 9002 er ideell for virksomheter som ønsker en bedre forståelse av kravene i ISO 9001. Dokumentet inneholder ingen nye krav, men gir veiledning og eksempler på hvordan man kan forstå og jobbe med punktene i ISO 9001 slik at man får størst mulig nytte av kvalitetsledelsessystemet. ISO/TS 9002 kan brukes av alle typer organisasjoner, uavhengig av om de produserer varer eller tjenester, kompleksitet, aktiviteter, antall ansatte eller om det er en privat eller offentlig virksomhet.

ISO/TS 9002 er en del av ISO 9000-familien av standarder, som bl.a. omfatter

  • NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
  • NS-EN ISO 9000:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og terminologi
  • NS-EN ISO 9004:2009 Styring for vedvarende framgang i en organisasjon - Kvalitetsstyring som metode
  • NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer

ISO/TS 9002 er nå også oversatt til norsk.

Sist oppdatert: 2017-07-31