Oppdateringer i helgen

Nettbutikken kan oppleves som ustabil i tidsrommet fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 22.00 grunnet oppdateringer.

 

Standarden for risikostyring, ISO 31000, blir enklere og tydeligere

ISO 31000 er ment for alle som skaper og beskytter verdier i en organisasjon ved å vurdere risikoer, ta beslutninger, sette og nå mål, og forbedre ytelsen. Forslaget til revidert standard er nå tilgjengelig for kommentering.

ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer skal hjelpe en organisasjon til bedre å forstå og håndtere de usikkerhetene den står overfor. Standarden inneholder veiledning om prinsipper og nødvendig rammeverk for god risikostyring og retningslinjer for risikostyringsprosessen. I revisjonen har det vært viktig å finne den rette balansen mellom å gi tilstrekkelig detaljert veiledning om risikostyring og å skrive en lærebok.

Under revisjonen er det et mål å gjøre standarden enklere å bruke. Noe av teksten har blitt tatt vekk eller skrevet om, slik at den blir tydeligere, mer presis og lettere å lese. Kapitlet om termer og definisjoner er redusert til det som ansees som nødvendig for å kunne forstå standarden. Ellers henvises det til ISO Guide ISO 73 Risikostyring - Terminologi, som er ment brukt sammen med ISO 31000.

Den nye standarden inkluderer også noen nye emner, for eksempel betydningen av menneskelige og kulturelle faktorer for å oppnå organisasjonens mål, og det å bygge risikostyringen inn i beslutningsprosessen. Det generelle budskapet i ISO 31000 er imidlertid fortsatt det samme - å integrere styring av risiko i organisasjonens ledelsessystem.

Den nye versjonen av ISO 31000 forventes publisert i slutten av 2017 eller tidlig i 2018.

Høringsfrist

Høringsforslaget (ISO/DIS 31000), som kan lastes ned gratis, finner du på Standard Norges tjeneste Standarder på høring. Der kan du også gi kommentarer. Frist for å kommentere er 20. april 2017.

Kontakt

Standard Norges prosjektleder Guri Kjørven, kan kontaktes dersom du har spørsmål om standarden.

Sist oppdatert: 2017-03-17