Miljø og bærekraft

 

Vann er liv. Men når vannet er utrygt og sanitære forhold ikke-eksisterende, kan vann ta liv. For millioner av mennesker er dette en realitet hver dag. I dag er Verdens vanndag - en dag som handler om å gjøre noe som betyr noe for mennesker som ikke har det vannet de trenger.

2017-03-21

Mer om Verdens vanndag: Standarder sørger for bærekraftig forvaltning av vannressursene
 

Tiltak i sjø-, brakk- og ferskvann kan føre til oppvirvling og spredning av sedimentpartikler som kan forurense ved at enkelte miljøgifter binder seg til partiklene. I tillegg kan oppvirvling av sedimenter eller tilførsel av masser føre til skader på naturverdier som følge av nedslamming, uavhengig av om partiklene er forurenset eller ikke. I arbeidet med overvåkning vil en ny Norsk Standard, NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster, være et viktig verktøy.

2017-03-20

Mer om Norsk Standard for overvåking av tiltak i vannforekomster
 

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år, med de betydelige omkostninger det har på politisk stabilitet, forretningsdrift, internasjonal handel og fattigdom. Nye retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid ble lansert i Norge 9. desember 2016 i form av standarden NS-ISO 37001.

2017-02-13

Mer om Ledelsessystem for antikorrupsjon
 

Det stilles krav fra myndighetene til miljøvennlig utforming av vedfyrte ildsteder. Noen av disse kravene fremgår av standarder, hvor standardene gir detaljer for hvordan myndighetskravene skal tilfredsstilles.

2017-01-30

Mer om Partikkelutslipp fra vedfyrte ovner
 

Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje. Det bekrefter innleggene fra konferansen "Miljøledelse 2016".

2016-11-24

Mer om Miljøledelse 2016: Framtidens konkurransekraft er knyttet til bærekraft
 

Det foreligger nå et nytt forslag om å revidere, reformulere og videreutvikle den internasjonale standarden ISO 25639:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions. Den består i dag av to deler for henholdsvis terminologi og måleparametere som grunnlag for statistikk.

2016-10-28

Mer om Revisjon av standarden for utstillinger, møter, oppvisning og events
 

Hvordan kan vi kombinere samfunnsansvar, slik dette er beskrevet i standarden ISO 26000 Veiledning for samfunnsansvar, med integrerte ledelsessystemer som ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 og ISO 50001? Det er relevant å spørre hvordan disse standardene kan ses i sammenheng.

2016-10-28

Mer om Standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, og ledelsessystemer
 

Miljøledelse 2016 arrangeres 22. november i Næringslivets Hus. Årets konferanse har tittelen "Miljøledelse som innovasjonsdriver". Dette er et årlig samarbeid mellom Standard Norge, NHO, Miljøfyrtårn, SIMLI og Oslo kommune.

2016-10-21

Mer om Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver
 

Standarden angir krav og retningslinjer til den som utfører eller bestiller turbiditetsmålinger for å kartlegge partikkelspredning ved tiltak og virksomheter i marint vann, brakkvann og ferskvann. Den er nå på høring fram til 15. oktober.

2016-09-21

Mer om Høring av forslag til Norsk Standard NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster
 

Per Arne Syrrist mottok søndag 28. august utmerkelsen «ISO Excellence Award» for måten han har ledet arbeidsgruppen og drevet frem utviklingen av ISO 14004 på. Utdelingen skjedde i forbindelse med ISO/TC 207s plenumsmøte i Seoul, Sør-Korea fra 25. august til 4. september 2016. Prisen ble delt ut av komitéleder Anne Marie Warris.

2016-08-30

Mer om Norsk leder for internasjonalt standardiseringsprosjekt blir hedret
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »