Miljø og bærekraft

 

I dag finnes enkelte standarder for rapportering på bærekraftige investeringer, men det finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Dette ønsker standardiseringen nå å gjøre noe med.

2018-06-18

Mer om Bærekraftig finans og grønne fond
 

5. juni er Verdens miljødag. Temaet i år er "Bekjemp plastforurensning".

2018-06-05

Mer om Verdens miljødag – kampen mot plastforurensning
 

Et samfunn er først tilgjengelig når det fysiske miljøet er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på felles samfunnsarenaer, jf. NOU 2005:8 om likeverd og tilgjengelighet. Den nye standarden NS 11036 kan bidra til at reiselivsopplevelser blir tilgjengelig for alle.

2018-05-11

Mer om Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser
 

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterte Standard Norge og Oslo kommune til en egen sesjon om bærekraftig byutvikling. Her kan du finne presentasjonene fra sesjonen og lenke til de andre fra Miljøledelse 2018.

2018-03-19

Mer om Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
 

Fyring i peis eller vedovn gir god varme i disse dager når «sibirkulda» har veltet inn over store deler av landet. Litt malurt i begeret er at svevestøv fra vedfyring er et miljøproblem.

2018-03-02

Mer om Fryser du i kulden, og fyrer du med ved?
 

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterer Standard Norge og Oslo kommune til en spennende sesjon om bærekraftig byutvikling.

2018-02-21

Mer om Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter
 

13. mars inviterer vi til årets faglige møtepunkt for alle som jobber med miljøledelse og grønn vekst. Etter lunsj inviterer Standard Norge og Oslo kommune til sesjonen: "Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter».

2018-02-01

Mer om Miljøledelseskonferansen 2018: Grønn forretningsutvikling
 

I forbindelse med revisjon av den internasjonale standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, er det et forslag om å opprette en ny komité for et mer systematisk, internasjonalt arbeid innenfor området samfunnsansvar og bærekraft. Komiteen skal bygge videre på standarden ISO 26000, som er tatt i bruk som en nasjonal standard av over 80 land. Vi inviterer nå norske aktører til å delta i arbeidet.

2017-09-27

Mer om Internasjonal komité for samfunnsansvar søker norske deltakere
 

Blåskjell lever av å filtrere plankton, og kan akkumulere miljøgifter fra vannet. Måling av miljøgiftkonsentrasjonen i blåskjell er en metode som brukes for å undersøke graden av forurensning i sjøvann. Vi har nå en ny standard, NS 9434 Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell - Innsamling og prøvebehandling, på høring fram til 17. oktober.

2017-08-29

Mer om Overvåking av miljøgifter i blåskjell – ny Norsk Standard på høring
 

Å knytte mennesker tettere til naturen er tema for verdens miljødag i 2017. Tenk over hvordan vi er en del av naturen, og hvor avhengig vi er av den. Et godt eksempel på dette er vann, en helt nødvendig naturressurs for oss mennesker.

2017-06-02

Mer om Verdens miljødag 5. juni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »