Dame på talerstol
Foto: Fotogruppa Sollerudstranda skole

Miljøledelse 2016: Framtidens konkurransekraft er knyttet til bærekraft

Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje. Det bekrefter innleggene fra konferansen "Miljøledelse 2016".

En rekke virksomheter, store og små, private og offentlige, viste under konferansen hvordan de lykkes i å skape økt konkurransekraft ved å satse på bærekraftig innovasjon.Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen og byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Nguyen Berg holdt innlegg.

Etter konferansens hovedsesjon fram til lunsj ble det gjennomført to parallellsesjoner:
1. Miljøledelse i en sirkulær økonomi – ressurser på avveie
2. Hvordan bruke anskaffelser som virkemiddel for grønne innkjøp

Nedenfor kan du laste ned innlegg fra konferanse.

Innleggene fra hovedsesjonen

Bærekraftige innkjøp som innovasjonsdriver: Jarl Øvstedal, Avinor

Bærekraft, konkurransekraft og vannkraft: Unni Farestveit, Agder Energi

Det finnes ikke søppel mer: Erik Osmundsen, Norsk gjennvinnig

Innlegg fra paralellsesjon om sirkulær økonomi

Industriens rolle i den sirkulære økonomien: Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri

Biprodukter kan bli hovedprodukter i framtiden - alt av restråstoff skal utnyttes: Diana Lindberg, Nofima

Kretsløpsøkonomi i praksis: Erik-Andre Sølberg, Iris

Sirkulær økonomi som innovasjonsdriver - nye miljøfyrtårn og ISO 14001 viser vei: Arne Ranneberg-nilsen, Miljøfyrtårn og Knut Jonassen, Standard Norge

 

Sist oppdatert: 2016-12-06