Frakteskip

Kostnadsbesparelser og reduserte utslipp av CO2 fra skip med ny standard

Det er beregnet at skipsfarten kan spare opp til USD 30 milliarder i drivstoffkostnader i året og redusere CO2-utslippene med opptil 10 % med en ny ISO-standard, ISO 19030, som forventes publisert i løpet av 2016.

Den nye standarden, ISO 19030 Ships and marine technology -- Measurement of changes in hull and propeller performance, planlegges utgitt i tre deler for hhv. General principles, Default method og Alternative methods. Den er utarbeidet av standardiseringskomiteen ISO/TC 8/SC 2 Ships and marine technology – Marine environment protection. Arbeidsgruppen som har stått for arbeidet er ledet av Svend Søyland fra Nordic Energy Research og Geir Axel Oftedahl fra Jotun. Sekretariatsfunksjonen blir ivaretatt av Standard Norge. Arbeidet har involvert 53 eksperter som til sammen har lagt ned ca 12 000 timer i utviklingsarbeidet.

Les mer om prosjektet og standarden i en artikkel publisert på Coatings World.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Knut Aune.

Sist oppdatert: 2016-07-01