Samfunnsansvar - Hva skjer med ISO 26000?

Da standarden ISO 26000 Retningslinjer for samfunnsansvar, ble lansert 1. november 2010, ble det opprettet et nettverk bestående av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene. Nettverket skal gi innspill til ISOs sekretariat om utvikling og bruk av standarden.

Fem barn

Samfunnsvansvar handler blant annet om å bidra til å skape en bedre framtid for alle barn på jorden (foto: Pixabay)

Nettverket arbeider systematisk og møtes jevnlig for erfaringsutveksling og faglig påfyll. Aktuelle arbeidsoppgaver akkurat nå er dokumenter som kan knytte ISO 26000 nærmere OECDs og FN Global Compact sine forskjellige dokumenter om samfunnsansvar. Det vurderes også om det er mulig å knytte ISO 26000 nærmere opp mot FNs nye "17 målsetninger om bærekraftig utvikling og 169 spesifikke mål".   

For å ha et solid grunnlag for å vurdere eventuelle endringer eller forbedringer gjennomføres det  årlig en undersøkelse blant nettverkets medlemmer. Her kartlegger man blant annet hvilke nasjonale verktøy som finnes, aktiviteter, etterspørsel og utviklingsmuligheter.  

Neste undersøkelse i det nasjonale nettverket er under utarbeidelse. Den vil bli gjennomført høsten 2016, og alle er spente på om det er mulig å lese nye utviklingstrekk for samfunnsansvar inn i resultatet.

En utviklingsmulighet har vært å betrakte ISO 26000 som det «hårete målet» og deretter utvikle verktøy for å gjennomføre og nå målsetningen. Disse verktøyene får man nå etter hvert i standarder som ISO 20400 Sustainable procurement, ISO 37001 Anti-bribery management system og ISO 45001 Occupational Health and Safety. Alle fremdeles under utarbeidelse, men snart klare for publisering.

For å vurdere et eventuelt behov for revisjon og forbedring er det i standardiseringsprosessen innebygget en systematisk gjennomgang av standardene etter et gitt antall år. En slik gjennomgang for å se på forbedringspotensialet og eventuelle revisjon av ISO 26000 er på trappene allerede i 2017. Innspill fra det internasjonale nettverket vil være uvurderlig i vurderingen av om det bør foretas justeringer eller større endringer i standarden.

Ønsker du å vite med om arbeidet med samfunnsansvar og ISO 26000 kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2016-06-28

NOK 1 378,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 190,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter