Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Fire mennesker snakker sammen på seminar
Fra høyre: Øyvind Loennechen (Technip FMC), Per-Arne Røstadsand (Statoil), Svein Anders Eriksson (Petroleumstilsynet) (Foto: Hung Ngo/ Standard Norge)

NORSOK-standardene: Vil hente tilbake milliarder til petroleumsindustrien

Med reviderte NORSOK-standarder vil petroleumsindustrien kunne hente tilbake tapte milliarder fra lave oljepriser. Økt digitalisering og redusert dokumentmengde er to store sparegriser, ifølge industrien.

Hans Petter Rebo

Hans Petter Rebo, Norsk Industri

– Næringen er på god vei bort fra skreddersøm og over til felles løsninger, sier Hans Petter Rebo, fagsjef for olje og gass i bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Rebo sitter i Standard Norges sektorstyre for petroleum og har deltatt i styringsgruppen for prosjektet som har satt i gang nye revisjoner av de 23 år gamle NORSOK-standardene. Revisjonsarbeideteller NORSOK Analyse ble presentert under et fulltegnet Standard Morgen-seminar hos Statoil i Stavanger i juni.

NORSOK analyseprosjektet har blitt gjennomført av Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund med bedriftene i førersetet.

Dette handler i høy grad om konkurransekraft for norsk teknologiindustri, som har svært mye å spare på å droppe selskapsspesifikke løsninger, sa Rebo. Han viser til at NORSOK står for norsk sokkels konkurranseposisjon, en satsing på 90-tallet som besto av en rekke tiltak. Hensikten var å redusere gjennomføringstid og kostnader for bygging og drift.

– På 90-tallet var målet med NORSOK å oppnå 25-30 prosent kostnadsbesparelse ved oppstart av prosjekter, og 40-50 prosent besparelse på sikt. Verdiene av bransjestandarder og industrialisering gjennom en mer enhetlig måte å jobbe på er store, både for norsk sokkel og globalt, sa Rebo.

Endrer 70 prosent av NORSOK
NORSOK analyseprosjektet anbefaler at 19 prosent av de gamle standardene trekkes tilbake, 22 prosent blir helt nye, 31 prosent beholdes i eksisterende form, mens 25 prosent av NORSOK-standardene endres og oppdateres. Med andre ord berører prosjektet omtrent 70 prosent av standardene. Flere av de oppdaterte standardene er allerede publisert og tilgjengelig for industrien, andre kommer på løpende bånd (se liste under saken).

Samtlige NORSOK-standarder er evaluert etter prosjektkriteriene forsvarlig sikkerhetsnivå, kostnadsreduksjon, økt konkurransekraft og internasjonalisering. Ifølge Standard Norges sektorstyreleder for petroleum Per-Arne Røstadsand fra Statoil, har industrien engasjert seg bredt og økt sin kompetanse gjennom blant annet prosjektet NORSOK-analyse.

Prosjektet har vist at den opplevde kostnadsveksten på den norske siden av kontinentalsokkelen ikke kan relateres til at NORSOK-standardene, poengterte Røstadsand i sin oppsummering av arbeidet under Standard Morgen-seminaret.

Jobber internasjonalt
Det internasjonale standardiseringsarbeidet i petroleumsindustrien spiller en viktig rolle for «prosjektet. Ifølge Røstadsand har prosjektet satset på å tilby innholdet i NORSOK-standardene til de internasjonale ISO- og IEC-standardene. Dette vil kunne gi NORSOK ytterligere legitimitet i den globale petroleumsindustrien, hvor mange ikke-norske aktører bruker NORSOK-standarder.  Norske operatørselskaper, leverandørindustrien, serviceselskaper og maritim næring har sendt norske eksperter til komiteene og arbeidsgruppene i ISO og CEN.

– Ved å delta i standardiseringsarbeid får vi også et internasjonalt nettverk der vi knytter kontakter for utveksling av erfaringer og utvikling av prosjekter, sier Per-Arne Røstadsand i Statoil.

Inghild Kaarstad

Inghild Kaarstad, Standard Norge

Ifølge prosjektleder Inghild Kaarstad i Standard Norge bygger NORSOK-arbeidet i stor grad på engasjementet fra petroleumsindustrien selv.

– Vi ønsker også næringens deltakelse gjennom høringer, noe som er en fin måte for næringen å holde seg oppdatert på, sa Kaarstad under Standard Morgen-seminaret.

80 prosent færre dokumenter
Dokumentasjonsstandardene eller Z-standardsamlingen i NORSOK blir revidert i Z-TI-prosjektet, som berører Z-001, Z-CR-002, Z-003 og Z-018 og ledes av Arild Toft fra ConocoPhillips og Bjørn Berli fra EPIM. Toft kunne presentere gode nyheter under Standard Morgen-seminaret om NORSOK.

Kanskje vi har sovet i timen når vi ikke har oppdatert disse NORSOK-standardene på over 20 år. Men nå gjør vi det, og vi er godt i gang med å digitalisere og redusere dokumentmengden som et ledd i dette, sa Toft. Han trakk fram Eldfisk 2/7S som eksempel på en plattform inkludert utstyr som genererte til sammen 52.000 dokumenter – ved bruk av de siste års praksis.

– Med reviderte standarder kommer vi ned på til sammen 10.000 dokumenter for samme prosjekt, sa Toft. Han pekte på et stort potensial for kostnadsbesparelser gjennom bedre metodikk i dokumentasjonen.

– Vi skal være ferdige med en Z-standardpakke i slutten av 2019, sa Toft.

Digital standardisering
Helge Olsen fra Standard Norge ga NORSOK-publikumet innblikk i noen fundamentale endringsprosesser i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Etter hvert som standardformatene digitaliseres, vil uoversiktligheten kunne reduseres, slik at det blir lettere å sile ut relevante krav og levere på disse, framhevet Olsen. I dag finnes et høyt antall virksomheter som konkurrerer om å publisere og levere standarder til petroleumsindustrien.

For standardbrukere er det en utfordring å holde oversikt. Med rett strategi for digitalisering kan Standard Norge og NORSOK bli enda mer nyttige for industrien.

– Standard Norge er i en fase hvor vi bruker dagens digitaliseringsverktøy til å muliggjøre digitale uttrekk av ønsket innhold i ulike næringer ved hjelp av ICS-koding (International Coding System, red.anm.), sa Olsen. En potensiell andre fase vil kunne innebære digitalisering med «fundamental ontologi».

– For eksempel vil man ved hjelp av spørsmålene hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan og når kanskje kunne dekke alle standarder og klare å samkjøre forståelsen av problemer på tvers av standardiseringsorganene. Vi snakker om å hente ut svært store fordeler og verdier, sa Olsen.

Folk diskuterer på seminar

 

(Av Andreas Høy Knudsen og Hung Ngo (foto), Nyhetstjenester AS)

Fakta: NORSOK
NORSOK er en norsk standardsamling for petroleumsindustrien som ble introdusert i 1994. Det foregår nå et større revisjonsprosjekt.

NORSOK-eierne Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund publiserte i februar en analyse og foreslo «skjebnen» til  samtlige NORSOK-standarder basert på forsvarlig sikkerhetsnivå, kostnadseffektive løsninger, industrialisering, konkurransekraft og internasjonalisering. Målet er effektive og oppdaterte NORSOK-standarder, globale standarder og kraftig reduksjon av selskaps-spesifikke krav.

Lenke til rapporten fra NORSOK analyseprosjektet

Les presentasjonene fra frokostmøtet Standard Morgen.

NORSOK-nyheter fra Standard Norge:

NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr, er publisert

Innføring av NORSOK betalingstjenester

Revised NORSOK standards Z-006 and Z-007 are released

New edition of NORSOK E-001 Electrical systems published

NORSOK U-001 for subsea is ready

New edition of NORSOK R-001 Mechanical equipment published

NORSOK M-601:2016 Welding and Inspection of piping is now published

NORSOK N-002 Collection of metocean data trekkes tilbake

Revised NORSOK standard M-121 has been released

Revised NORSOK U-100 is released

Revised NORSOK M-102 is released

New edition of NORSOK N-003 Actions and actions effects

New edition of NORSOK standard for lifting equipment published

All piping and lay-out standards are now revised: NORSOK L-001 Piping and valves, NORSOK L-002 Piping System layout, design and structural analysis, NORSOK L 003 Piping details

Ny revisjon av N-006 publisert

Kontaktinformasjon:
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt: Standard Norge v/ kommunikasjonssjef Marit Sæter på 970 27 956 eller prosjektleder/ senior fagansvarlig Inghild Kaarstad på 926 52 941

Sist oppdatert: 2017-07-07