Foto: Øyvind Torjusen/ Statoil

Kurs: Stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner

NORSOK-standardene er en sentral del av kurset som Norsk forening for Stålkonstruksjoner holder i Haugesund 13. og 14. mars.

Kurset henvender seg til personer som primært arbeider innenfor prosjektering av konstruksjoner i offshoreindustrien. Kursets formål er å gi en innføring av aktuelle regelverk og standarder for prosjektering med hensyn på løfteoperasjoner.

Det vil blant annet bli gitt en innføring i NORSOK R-002 som kom ut i ny utgave i 2017.

Forelesere fra blant annet Statoil og IKM Tech Team Solutions vil gå gjennom utvalgte temaer i R-002, som anses som viktige for prosjektering av konstruksjoner med hensyn på løfteoperasjoner.

De vil også ta for seg sikkerhetskrav, felles krav til løfteutstyr og prinsipper for materialhåndtering.

Aktuelle standarder og regelverk vil være: 

  • Petroleumstilsynets regelverk (Ramme- og Innretningsforskriften)
  • NORSOK R-002 Lifting equipment
  • NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment
  • NORSOK R-005 Safe use of lifting and transport equipment in onshore petroleum plants

Mer informasjon, program og påmelding finner du hos Norsk forening for Stålkonstruksjoner.

Sist oppdatert: 2018-03-05