Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

NORSOK M-004 er lagt ut på høring

NORSOK M-004:2018 Piping and equipment insulation (edition 1) er nå lagt ut på industrihøring i Standard Norges høringsportal.

NORSOK M-004:2018 dekker isolasjonsarbeider for rør og utstyr topside, men standarden har ikke gyldighet subsea. 

Ekspertgruppe M (material) i SN/K 114 Petroleum har overtatt eierskapet fra R (mekanisk utstyr) og M-004:2018 skal erstatte R-004:2006 når den publiseres. 

Standarden er restrukturert og oppdatert som følge av teknologisk utvikling og industriell erfaring de senere år. Standarden er omstrukturert og omskrevet i fem hoveddeler:

  • Kvalifikasjonskrav
  • Materialer
  • Designteknikk
  • Installasjon og inspeksjon
  • Vedlegg D er etablert som inneholder Materiale Datablad for isolasjonsmaterialer (inkludert GRP), inkludert tilleggskrav til materialene.

Alle kommentarer må inngis gjennom høringsportalen innen 31. mai 2018.

Sist oppdatert: 2018-04-12