Kart som viser medlemsland i den internasjonale standardiseringskomiteen for petroleum, ISO/TC 67, per juni 2018.
Medlemsland i den internasjonale standardiseringskomiteen for petroleum, ISO/TC 67, per juni 2018.

Standardiseringsarbeid påvirkes ikke av Russland-sanksjonene

Utenriksdepartementet slår fast at det er uproblematisk for eksperter fra oljeindustrien å delta i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Norge innførte, i likhet med EU og USA, restriktive tiltak mot Russland i 2014 som følge av landets opptreden i Ukraina. ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, har søkt juridiske råd og kommet til at deltakelse i standardiseringskomiteer og -arbeidsgrupper ikke er i strid med internasjonale sanksjoner mot Russland.  

– Likevel stilles det fortsatt spørsmål om eksperters deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid rammes av disse sanksjonene. Nå bekrefter norske myndigheter at det er uproblematisk, sier Roar Heum, leder for virksomhetsområdet petroleum i Standard Norge.

I et svar til Standard Norge skriver Utenriksdepartementet at deltakelse i ISO-arbeid for utvikling av standarder ikke defineres som teknisk assistanse og ikke vil være omfattet av forskriften som regulerer norske restriktive tiltak mot Russland.

– For norsk industri og oljevirksomhet internasjonalt er dette en enormt viktig klargjøring som gjør at vi kan fortsette internasjonalt samarbeid på den nøytrale og demokratiske arenaen som ISO er. Internasjonale standarder bidrar til kostnadseffektivitet og en harmonisert forståelse av HMS globalt, sier Heum.

Han regner med at svaret fra Utenriksdepartementet vil gjøre det lettere å rekruttere eksperter til den internasjonale standardiseringskomiteen for petroleum, ISO/TC 67.

Sist oppdatert: 2018-06-13