Samferdsel og logistikk

 

En ny serie med standarder bidrar til at flere kan bruke tog. Felles europeiske krav gir større forutsigbarhet for togpassasjerer som vil reise i og mellom europeiske land, men som i dag nøler med å reise fordi de er usikre på tilgjengeligheten.

2017-08-25

Mer om Lettere å bruke tog i hele Europa for personer med funksjonsnedsettelser
 

Digitalisering av transport er økende. Selvkjørende biler, busser og båter finnes allerede, men for å få tatt disse i bruk må kjøretøyene og veinettet, trafikkskilt og annen infrastruktur kunne kommunisere med hverandre. Internasjonale standarder utvikles for intelligente transportsystemer (ITS) slik at denne kommunikasjon blir mulig, samtidig som standardene sørger for at krav til sikkerhet blir ivaretatt.

2017-06-16

Mer om Hvordan blir morgendagens kjøretøy og veier?
 

Tog, t-bane, trikk og tunge kjøretøyer er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Flytrafikk kan også gi sjenerende lydinduserte vibrasjoner i enkelte situasjoner. Standarden, NS 8176, handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er nå revidert, og 31. mai arrangerte vi et frokostmøte i forbindelse med høringen på standarden og her kan du se presentasjonene som ble holdt.

2017-06-06

Mer om Måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel
 

Mange eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har problemer med å benytte offentlig transport. Standard Norge lanserer tre norske standarder som skal bidra til å løse noen av disse utfordringene. God og klar informasjon til alle reisende er et av hovedkravene som er nedfelt i standardene.

2017-05-02

Mer om Nå kan det bli enklere for alle å bruke offentlig transport
 

Nå er en ny europeisk standard for merking av distribusjonsenheter og paller i handel med sjømatprodukter på vei. Den skal gi forbrukerne bedre informasjon og redusere driftskostnadene til produsentene. Standarden ble først utviklet som Norsk Standard, NS 9405 i 2014. 25. april presenteres standarden under den internasjonale messen Seafood Expo i Brüssel.

2017-04-24

Mer om Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa
 

Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», hvordan kan vi måle det og hvordan kan standarder bidra til smartere byer, ikke minst på transportområdet? 8. februar arrangerte vi Standard Morgen om temaet og her kun du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

2017-02-22

Mer om Smarte byer og smart transport
 

Nå kommer standarden som skal bidra til bedre økonomi, forenkling og forutsigbarhet for alle aktørene i verdikjeden for persontransport med buss. Standarden, NS 11050 Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport, er nå på høring og vi ønsker dine innspill og kommentarer.

2017-02-22

Mer om Standardiserte busser – er det mulig? Forslag til Norsk Standard på høring
 

Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale med Gjensidigestiftelsen for å utvikle en Norsk Standard for utrykningskjøretøy (brannbil). Prosjektet skal standardisere funksjonelle og tekniske krav til norske brannbiler. Vi inviterer nå flere deltakere i prosjektet.

2017-01-23

Mer om Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?
 

Standard Norge har sendt ut på høring tre standarder som tar opp temaer rundt universell utforming av persontransport. De stiller krav til utforming av busser, transporttjenester og utøvelse av passasjerrettigheter for å sikre likeverdig tilgang til persontransport for alle. Høringsfrist er 1. februar 2017.

2016-11-28

Mer om Standarder om universell utforming av persontransport på høring
 

Det er et mål om økt bærekraft i transportsektoren, og en europeisk standardiseringsgruppe har siden nyttår utarbeidet et kravdokument for bærekraftige veger. Forslaget er ute på høring og alle som ønsker det kan bidra med kommentarer.

2016-07-12

Mer om Bærekraftige veger - utkast til kravdokument
1 2 3 4 > »