Samferdsel og logistikk

 

Mer brannbil for pengene og enklere anbudsprosess. Det er målet for en ny Norsk Standard for brannbiler. Standard Norge anmoder brannsjefer og fagpersoner om å gi innspill når standarden sendes på høring i april.

2019-02-15

Mer om Bedre og billigere brannbiler med Norsk Standard
 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte transporteksperter og -gründere til samtale under Arendalsuka. Se video fra arrangementet!

2018-08-17

Mer om Fra Arendalsuka: Veien til økt mobilitet i framtidens byer
 

Juridisk rådgiver i Ruter fremhever standarden som et sentralt verktøy ved bestillinger fra ulike operatørselskaper.

2017-12-13

Mer om Ruter benytter standarden for universell utforming av busser som grunnlag for konkurranseutlysninger
 

Bør transporten av temperaturregulerte pakker standardiseres? Før Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO, inviterer vi aktørene i logistikk-kjeden til å komme med innspill.

2017-11-17

Mer om Vi ønsker din mening om ny internasjonal standard for kjøletransport
 

Mandag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overrakt en ny standard for innkjøp av busser. Standarden gjør det mulig å spare inntil 200.000 kroner per buss, mener importørene.

2017-10-16

Mer om Samferdselsministeren ønsker busstandard velkommen
 

I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter, og busser som er innkjøpt i et fylke kan ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. En ny Norsk Standard for busser som lanseres mandag 16. oktober, kan gi betydelige samfunnsbesparelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være til stede under lanseringen.

2017-10-13

Mer om Standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene
 

De siste årene har skipsfartsnæringen vært igjennom store endringer. Det har vært gjort mye for å gjøre sjøfarten smartere, mer miljøvennlig og mer energieffektiv. Det ingen ventet, var at dette arbeidet ikke bare gir økonomiske gevinster, men også fører til økt oppmerksomhet rundt tjenester i skipsbyggingsindustrien.

2017-09-28

Mer om Grønnere på bøljan blå med energieffektivisering
 

Fylkeskommunene eller tilhørende administrasjonsselskaper stiller ulike krav til teknisk utforming av busser. Seteavstand, gulv, dører etc. varierer fra fylke til fylke. Nå lanserer vi en ny Norsk Standard med felles nasjonale krav til busser, og inviterer til markering 16. oktober kl. 0900. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil innlede.

2017-09-28

Mer om Lansering av ny Norsk Standard for busser
 

En ny serie med standarder bidrar til at flere kan bruke tog. Felles europeiske krav gir større forutsigbarhet for togpassasjerer som vil reise i og mellom europeiske land, men som i dag nøler med å reise fordi de er usikre på tilgjengeligheten.

2017-08-25

Mer om Lettere å bruke tog i hele Europa for personer med funksjonsnedsettelser
 

Digitalisering av transport er økende. Selvkjørende biler, busser og båter finnes allerede, men for å få tatt disse i bruk må kjøretøyene og veinettet, trafikkskilt og annen infrastruktur kunne kommunisere med hverandre. Internasjonale standarder utvikles for intelligente transportsystemer (ITS) slik at denne kommunikasjon blir mulig, samtidig som standardene sørger for at krav til sikkerhet blir ivaretatt.

2017-06-16

Mer om Hvordan blir morgendagens kjøretøy og veier?
1 2 3 4 5 > »