Lysaker stasjon bussholdeplass
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda Skole

Ny standard for operasjonalisering av passasjerrettigheter og persontransport

Standard Norge har igangsatt arbeid med en nasjonal standard for passasjerrettigheter, i regi av standardiseringskomite for universell utforming og persontransport.

Standarden tar utgangspunkt i passasjerene, og skal omfatte krav som operasjonaliserer rettigheter for passasjerer med ulike utfordringer, som formidling av informasjon, nødssituasjoner, klageordninger og kompensasjon. Standarden vil være et verktøy for offentlige myndigheter, ombudsmenn, leverandører av transporttjenester og interesseorganisasjoner.

Standardiseringskomiteen som utarbeider standarden, SN/K 556 Universell utforming – persontransport, har deltakere fra produsenter, transportører, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter.

For mer informasjon, kontakt Rudolph Brynn.

Sist oppdatert: 2014-12-10