Foredragsholdere på konferanse
Fra venstre: Tor-Olav Nævestad, Knut Elkjær, Ole Gamkinn, Kjell Olavsrud, Anne Beate Budalen, Lars G. Wessel Johnsen, Hans Wahlstöm og Petter Karlsen.

Trafikksikkerhet med ISO 39001

Onsdag 19. august arrangerte Standard Norge med samarbeidspartnere et frokostmøte i serien Standard Morgen om den internasjonale standarden NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet. Det viser seg at bruken av standarden er økende blant aktørene i transportbransjen.

Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus ønsket velkommen på vegne av Nito Veg- og trafikksikkerhet, Norges Lastebileierforbund, Vegdirektoratet og Standard Norge. 

Vegdirektoratets Anne Beate Budalen understreket at organisatoriske forhold er viktige for å unngå ulykker. I 41 % av alle dødsulykker på veg er én eller flere av de involverte trafikantene i arbeid eller på veg til eller fra arbeid. Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for riktig og sikker adferd hos egne førere, og NS-ISO 39001 sikrer systematisk arbeid og forankring i ledelsen, sa Budalen.

Forsker Tor-Olav Nævestad fra Transportøkonomisk Institutt presenterte rapporten "Trafikkulykker ved kjøring i arbeid" og ulike ulykkesfaktorer hos utløsende sjåfører.

Arbeidstilsynets Knut Elkjær la fram Arbeidstilsynets transportsatsing 2015-2016 og påpekte at det er viktig  at aktørene i bransjen har kunnskap om og forståelse for systematisk HMS-arbeid.

Spenncon som produserer betongelementer, har en utstrakt transportvirksomhet og en rekke leverandører på området. Selskapet er i ferd med å revidere transporthåndboken sin og lager nå et nytt kapittel om NS-ISO 39001. Dette ble presentert av Ole Gamkinn i Spenncon under frokostmøtet.

Norges Lastebileierforbund (NLF) mener at NS-ISO 39001 er med på å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Kjell Olavsrud snakket om hvordan standarden er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i bedriften og hvordan den bidrar til dokumentasjon på at bedriften tar ansvar for trafikksikkerhet. Den bidrar dessuten til kostnadskutt og økt effektivitet, sa Olavsrud.

Videre presenterte Petter Karlsen bruken av NS-ISO 30001 i drosjenæringen, Lars G. Wessel Johnsen i Pareto forsikring la fram deres lederprogram for økt trafikksikkerhet og Hans Wahlström i Driving Performance snakket om uoppdagende muligheter i NS-ISO 39001.

Last ned presentasjonene fra frokostmøtet om ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet  

Statens vegvesen anbefaler NS-ISO 39001
Anne Beate Budalen, Statens vegvesen

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid
Tor-Olav Nævestad, TØI

Arbeidstilsynets satsing i transportbransjen 2015-2016
Knut Elkjær, Arbeidstilsynet

Krav til leverandører av transport
Ole Gamkinn, Spenncon

NS-ISO 39001 i lastebilnæringen
Kjell Olavsrud, Norges Lastebileier-Forbund

NS-ISO 39001 i drosjenæringen
Petter Karlsen, Norges Taxiforbund

NS-ISO  39001 i forsikring
Lars G. Wessel Johnsen, Pareto Forskningsrådgivning

Kan NS-ISO 39001 brukes til opprydding i bransjen?
Hans Wahlstrøm, Driving Performance

Sist oppdatert: 2017-08-21

NOK 1 275,00 (eks. mva)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS-ISO 39001, Styringssystemer for trafikksikkerhet,140917, Lysaker

Tid: 2017-09-14Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse